Hur används vårt intranät?

Sedan en tid tillbaka så har webbanalysverktyget Google Analytics en ny rapport som möjliggör dig att kunna se exakt hur enskilda användare beter sig på din webbplats. Rapporten kallas Användarrapport och ligger under fliken Målgrupp. På vårt intranät Komin kör vi Google Analytics och användarrapporterna ger en fördjupad bild hur vårt intranät används.

Jag har valt att kika på en helt vanlig arbetsdag, nämligen tisdagen den 19 april 2016. Totalt denna dag var det 2 083 användare på intranätet. Vi har cirka 4 500 konton för intranätet så denna dag var knappt hälften inloggade någon gång under dagen (med reservation för att folk kan logga in med olika enheter).

54 procent lämnar direkt

Men vad gjorde då användarna på intranätet? Det första vi behöver göra är att sortera bort alla som inte använde intranätet alls utan bara tvingades dit. Av de 2 083 användarna var 1 135 användarna inne 0 sekunder. Det motsvarar 54 procent av användarna denna dag.

Här är exempel på en användarrapport för en av dessa användare:

Användarrapport som visar att besökaren lämnar intranätet direkt

Vad säger då denna rapport?

 • Användaren gör en session och längden är 0 sekunder. Bakgrunden till denna lite märkliga siffra är att alla medarbetare har intranätet som startsida. Den troliga förklaringen är att användaren startar sin webbläsare och direkt byter till en annan webbadress.
 • Användaren kikade första gången på intranätet den 24 januari 2016, vilket är fem dagar efter att nuvarande intranätet lanserades. Det är alltså en återkommande användare.
 • Användaren använder dator. Inte heller konstigt då de flesta jobbar vid en dator och inte en mobil enhet.

24 procent använder bara startsidan

Om man kikar på de som besökt intranätet längre än en sekund, men bara stannat på startsidan så får vi 508 användare. Det motsvarar 24 procent av användarna denna dag.

Här är exempel på en användarrapport för en av dessa användare:

Användare på Komin som bara besöker startsidan

Vad säger då denna rapport?

 • Användaren gör fyra sessioner och längden är 40 minuter och 35 sekunder. Den troliga förklaringen är att användaren startar sin webbläsare fyra gånger under arbetsdagen.
 • Användaren kikade första gången på intranätet den 20 januari 2016, vilket är en dag efter att nuvarande intranätet lanserades. Det är alltså en återkommande användare.
 • Även denna användaren besöker med en dator, förmodligen jobbdatorn.

Vår nuvarande konfiguration av Google Analytics kan tyvärr inte ge svar på vilka aktiviteter denna grupp ägnar sig åt på startsidan. Den negativa tolkningen är att dessa användare bara har intranätet öppet, men egentligen jobbar med något helt annat. Den positiva tolkningen är att denna grupp av användare gör saker på startsidan som vi inte kan mäta med Google Analytics.

Några saker som denna grupp användare kan göra på startsidan utan att besöka en annan webbsida:

 • Läsa nyhetsrubriker.
 • Gå till telefonisystemet.
 • Gå till webbmejlen.
 • Gå till ett verksamhetssystem.
 • Läsa lista över aktuella lediga jobb.
 • Läsa kommunens Facebookflöde.
 • Läsa kommunhusets kafémeny.
 • Gå till externa nyheter.

Av dessa aktiviteter vet vi sedan tidigare att många använder länkar till kommunens olika IT-system på startsidan. Det vet vi från en klickanalys på gamla intranätet som vi gjorde med webbanalysverktyget Crazy Egg.

21 procent går vidare till annan webbsida

Om man kikar på de som besökt intranätet längre än en sekund och som gått vidare från startsidan så får vi 440 användare, vilket motsvarar 21 procent av användarna denna dag. Nu börjar det bli intressant. Det här är en grupp användare som vi vet själva väljer aktivt att använda intranätet.

För att förstå lite vad denna grupp gör måste vi bryta ner det på vilka sidor de går in på. Värt att notera är att samma användare kan gå in på flera olika webbsidor, så procentsiffrorna nedan kommer inte att gå ihop om du försöker slå ihop dem.

Knappt 1 av 5 går in på hjälpsektionerna

På intranätet finns kommungemensamt stöd till medarbetarna uppdelat på de tre sektionerna anställning och lön, datorer och kontorsstöd samt verksamhetsstöd och styrning. Dessutom finns en ingång för dokument där allt hjälpmaterial är uppdelat i dokumenttyper istället för efter ämne. Om man bryter ut vilka som besökt någon av de fyra hjälpsektionerna på intranätet så får vi 341 användare. Detta motsvarar 16 procent av användarna denna dag.

Om man sedan bryter ner siffrorna på de olika sektionerna så ser det ut så här:

 • Anställning och lön har 250 användare. Detta motsvarar 12 procent av användarna denna dag. Det är främst sidan om självservice som användarna går in på, vilket är sidan där medarbetarna loggar in i vårt administrativa system för lön, semester och dylikt.
 • Datorer och kontorsstöd har 75 användare. Detta motsvarar 4 procent av användarna denna dag. Det är främst sidan med alla kommunens IT-system som användarna går in på.
 • Verksamhetsstöd och styrning har 26 användare. Detta motsvarar 1 procent av användarna denna dag. Man kan tänka att det rör sig om de närmast sörjande.
 • Dokument har 47 användare. Det motsvarar 2 procent användarna denna dag. Det är främst sidan som listar alla blanketter som användarna går in på.

Det är med andra ord det praktiska som ligger medarbetarna närmast om hjärtat som efterfrågas, främst vardagliga frågor kopplat till anställningen. Verksamhetsspecifik information som styrdokument, visioner och liknande intresserar inte användarna.

Dessa siffror är lite bekymrande ur ett redaktörsperspektiv då vi lagt lika mycket redaktörstid på alla sektionerna, kanske till och med mer på verksamhetsstöd. En tänkbar lösning i framtiden är att helt ta bort webbsidorna under verksamhetsstöd och styrning och istället lägga allt detta i arbetsgrupper där berörda medarbetare bjuds in. Redaktörstiden kan då läggas på de ämnen som användarna faktiskt letar efter.

1 av 10 går in på nyheter

På intranätet finns en nyhetsdel där alla nyheter presenteras och där man kan läsa enskilda nyheter. Om man bryter ut vilka som besökt nyheternas startsida eller en enskild nyhet så får vi 176 användare. Detta motsvara 8 procent av användarna denna dag.

Här är exempel på en användarrapport för en av dessa användare:

Användare på intranätet som letat efter nyheter

Vad säger då denna rapport?

 • Användaren gör en session och längden är 4 minuter och 34 sekunder. Det är alltså en användare som går in efter lunchen för att uppdatera sig.
 • Användaren kikade första gången på intranätet den 6 april 2016, vilket är långt efter nuvarande intranätet lanserades. Det är förmodligen en ny medarbetare.
 • Även denna användaren besöker med en dator, förmodligen jobbdatorn.

Intranätet brukar ses som en viktig kanal för internkommunikation. Det dessa siffror säger är att få medarbetare aktivt uppdaterar sig om vad som händer i organisationen. De som aktivt väljer att leta efter nyheter nöjer sig oftast med att kolla igenom nyhetsflödet. Ytterst få läser fullständiga nyhetsartiklar på intranätet.

Den positiva tolkningen är att många fortfarande läser nyhetsrubrikerna på startsidan. Den negativa tolkningen är att medarbetarna inte läser nyheter på intranätet alls, i vilket fall inte denna dag. Hursomhelst så bör man nog som kommunikatör tänka att den största chansen du har att nå medarbetarna är att skriva relevanta och kärnfulla nyhetsrubriker på intranätets startsida.

1 av 20 går in på förvaltningssidorna

På intranätet har varje förvaltning egna sidor. Om man bryter ut vilka som besökt någon av de åtta förvaltningarnas sidor på intranätet så får vi 103 användare. Detta motsvara 5 procent av användarna denna dag.

Tyvärr kan vi inte mäta vilka yrkesgrupper det handlar om, men det vi med säkerhet kan säga är att medarbetarna på förvaltningarna inte aktivt går in dagligen på sin förvaltnings del av intranätet. En kvalificerad gissning är att de som besöker förvaltningarnas sidor är förvaltningarnas stabsfunktioner.

Jag skulle säga att detta visar på den största bristen i designen på vårt nuvarande intranät. Som medarbetare ska du inte behöva gå till din förvaltning. Intranätet borde anpassas dynamiskt så att du hela tiden har med dig din förvaltningstillhörighet. Innehållet borde exempelvis anpassas i de olika hjälpsektionerna utifrån vilka rutiner som gäller för just din förvaltning.

Under 5 procent använder intranätets sökfunktion

Sökfunktionen brukar betraktas som en viktig del av ett intranät. Om man bryter ut vilka som använt sökfunktionen på intranätet så får vi 84 användare. Detta motsvara 4 procent av användarna denna dag.

Liksom på vår externa webbplats så väljer användarna hellre att navigera via ämnesmenyn än att använda sökfunktionen för att hitta på webbplatsen. Samtidigt finns det stor förbättringspotential med vår sökmotor så användandet kanske skulle vara större om träffarna var mer relevanta.

En vecka med nya enkoping.se

Förra veckan lanserade vi nya enkoping.se. Nu har det gått drygt en vecka och det kan vara lite kul att se hur den nya webbplatsen används. Ännu ligger gamla adresser kvar i Googles index, så trafiksiffrorna är inte helt korrekta ännu. Men trots det kan det vara lite intressant att kika på hur olika sidor fungerar.

Startsidan på enkoping.se

På startsidan har beteendet sett ut så här den första veckan:

 1. Till interna sidor, 46 %
 2. Lämnade sajten, 34 %
 3. Till externa sidor, 13 %
 4. Använde sajtens sökfunktion, 7 %

De vanligaste interna sidorna var:

 1. Förskola och skola, 14 %
 2. Fritid och kultur, 11 %
 3. Bo, trafik och miljö, 10 %
 4. Hitta verksamheter, 9 %
 5. E-tjänster och blanketter, 6 %

Det vanligaste externa sidorna var:

 1. Evenemanget nationaldagsfirande på Upplev Enköping, 51 %
 2. Vår jobbsajt, 19 %
 3. Upplev Enköping, 18 %
 4. Vår företagarsajt, 6 %
 5. Enköping växer, 6 %

Det var ungefär lika många klick på förskola och skola som för alla sidowebbar (Jobb, upplev, företagare och växer) tillsammans.

De vanligaste sökningarna gällde nationaldagsfirandet och studentfirandet. Som vanligt låg även Komin i topp, alltså vårt intranät.

Navigationssidor

Om man kikar på navigationssidan för förskola och skola så finns ett väldigt tydligt beteende:

 1. Till interna sidor, 89 %
 2. Lämnade sajten, 5 %
 3. Använde sajtens sökfunktion, 4 %
 4. Externa sidor, 2 %

Här ser vi alltså att en överväldigande majoritet navigerar vidare från sidan till en annan intern sida, vilket ju är navigationssidans syfte. Men vad är det då besökarna navigerar till? För förskola och skola ser det ut så här:

 1. Grundskola, 33 %
 2. Förskola, 16 %
 3. Startsidan, 7 %
 4. Gymnasium, 6 %
 5. Fritidshem, 4 %

Övriga interna sidor motsvarar 34 % av alla klick. Här ser vi alltså att vissa sidor, eller limpor som vi kallar dem för internt, står för en mycket stor del av vad man vill hitta. De flesta (55 %) vill hitta förskola, grundskola eller gymnasium. Om man skulle vilja förenkla navigeringen kanske en idé vore att lyfta fram dessa val lite tydligare?

Innehållstyper

En annan sak som kan vara lite kul att kika på är vilken typ av innehåll rent allmänt som besökarna är mest inne och letar efter på webbplatsen. Piwik grupperar på ett fiffigt sätt allt innehåll så det är enkelt att jämföra mellan olika typer av innehåll. Om man ser på alla sajter så ser en fördelning ut så här under den här perioden:

 1. Underwebbar, 4 713 sidvisningar
 2. Hitta verksamheter, 3 082 sidvisningar
 3. Evenemang, 2 387 sidvisningar
 4. E-tjänster och blanketter, 1 742 sidvisningar
 5. Lediga jobb, 862 sidvisningar

När det gäller underwebbar så är det exempelvis de kommunala grundskolornas egna sajter som ligger under nya enkoping.se. När det gäller hitta verksamheter så är det webbplatsens sökgränssnitt för att visa olika typer av verksamheter, exempelvis alla grundskolor i kommunen.

Några slutsatser

Generellt gäller det som vi sett överlag när det gäller kommunens kommunikation: de flesta är mest intresserade av det praktiska som berör dem i deras vardag. Här sticker grundskolorna och evenemangen ut under denna period. Nationaldagsfirande och skolavslutningar kan säkerligen ha spelat in, vilket trycker på vikten av att anpassa webbplatsen löpande utifrån vad som händer i kommunen.

Ända in i kaklet med nya enkoping.se

Det har inte varit många uppdateringar här på utvecklingsbloggen den senaste tiden. Anledningen är att vi jobbat på i kommunen för fullt med att göra den nya webben färdig för lansering. Det har varit allt från tekniska saker som behöver lösas till innehåll som måste tas fram och publiceras.

En sak vi jobbat med är kvalitetssäkring. Vi har försökt granska de viktigaste sidorna utifrån ett antal olika kvalitetskriterier. Dessa ser du nedan.

Begriplig text på våra standardsidor

Standardsidor, eller limpor som de har kommit att kallas, är där vi presenterar olika typer av service. Vi skriver klarspråk i kommunen. Målsättningen på standardsidorna har varit att en mellanstadieelev ska förstå ingress, den inledande brödtexten och de tre vanligaste frågorna.

Förutsägbara länkar

Naturligtvis ska alla länkar på webbplatsen fungera. Dessutom ska alla länkar till webbsidor öppnas i samma fönster medan dokument alltid ska öppnas i nytt fönster. Vi följer alltså de rekommendationer som finns i Vägledning för webbutveckling riktlinje 97, vilket var en stor omställning för redaktörerna som är vana att öppna externa länkar i nytt fönster. Naturligtvis ska alla länkar även ha begripliga länktexter. Detta är bra både för användbarheten, tillgängligheten och sökmotoroptimeringen.

Bilder vi har rätt att använda

Alla bilder ska följa kommunens bildmanér som är bestämt i kommunens grafiska profil. Dessutom ska vi ha rätt enligt upphovsrätten att publicera bilden och fotograf ska stå utskriven på webbsidan i anslutning till bilden. Naturligtvis ska bilder vara webbanpassade och komprimerade.

Det responsiva synsättet

När man sitter vid en dator med upplösningen 1680×1050 är det lätt att glömma hur webbplatsen ser ut i olika mobila enheter. Vi kör flytande layout (fluid grid) med fyra brytpunkter på huvudwebben. För att säkerställa att allt lirar för alla besökare har det varit en del testande med olika upplösningar. Här finns det säkert en hel del kvar att göra, men överlag fungerar den nya sajten bra för mobila enheter tycker jag.

Lägga in tidigare adresser

Viktiga sidor får inte ge 404, sidan inte funnen, när vi lanserar. Därför ser vi till att lägga in 301 redirect på viktiga tidigare adresser. Alla adresser till genomgångssidor och välbesökta målsidor från gamla webbplatsen ska skicka besökaren vidare till rätt undersida på nya webbplatsen när vi lanserar. Dessutom ska kortadresser (alias) från gamla webbplatsen fungera på den nya webbplatsen.

Fungerande webbanalysverktyg och sök

Vårt webbanalysverktyg Piwik ska vara installerat på alla webbplatser. Det är redan igång på huvudwebben, men inte på alla sajter.

Det är även viktigt att skruva på den interna sökfunktionen som bygger på Apache Solr. Det är högst troligt att många kommer testa webbplatsens nya sökfunktion när sajten lanseras. Det är därför viktigt att den ger bra träffar direkt. Man har aldrig en andra chans till ett första intryck. Synonymer, prioriterade träffar och indexeringen är några saker som måste fungera.

Förändringar efter tester

Sedan nyår har vi kört en mängd tester på nya enkoping.se. Framför allt har vi testat på riktiga användare. Dels har tio kommuninvånare fått testa webbplatsen på plats i kommunhuset, dels har en person med synsvårigheter fått testa webbplatsen i sin hemmiljö. Det är framför allt navigationskonceptet och design som varit i fokus i testerna, både i desktop och mobilt. Efter testerna har vi gjort en rad förändringar på nya enkoping.se.

Just för dig har tagits bort på startsidan

Just för dig var en samling genvägar för livssituationer som skär genom hela sajtens struktur, exempelvis barnfamilj och äldre. Våra tester visade dels att folk inte såg den funktionen på startsidan, dels att man inte förstod att man kunde växla mellan olika målgrupper (det var en fliklayout). Dessutom fanns det problem med koden utifrån teknisk tillgänglighet. Därför tog vi bort hela funktionen.

Mobila menyn blir återigen gömd

En idé jag hade från början av projektet var att många mobila användare så snabbt som möjligt vill hitta menyn på startsidan. Därför testade vi att låta menyn vara expanderad på startsidan för mobila användare. I testerna visade det sig dock att detta gjorde testpersonerna förvirrade över vilken sida de besökte på webbplatsen, särskilt när de backade från en annan sida.  För att göra det tydligare vilken sida besökaren är på så låter vi mobila menyn vara infälld på startsidan. Det är just för sådana här saker man behöver göra tester. Man ser att saker inte är så självklara i verkligheten som vid ritbordet.

Mindre fokus på bilder

Ett hinder för många besökare i testerna var våra toppbilder som tar ganska stort utrymme i höjdled. Störst problem var detta på våra standardsidor där man förväntas hitta sajtens innehåll. Exempel på en standardsida är exempelvis sidan som presenterar förskola eller hyresbostäder. I den ursprungliga sidlayouten låg bilden i mitten på sidan, men detta ställde till problem då testpersonerna trodde sidan tog slut vid bilden och således slutade scrolla. Efter diskussion med redaktörerna har vi valt att helt ta bort toppbilden på innehållssidor. Dels handlar det om att låta innehållet komma i fokus, dels om att vi inte skulle mäkta med att få fram 100 bra foton till lanseringen. Vi hade även problem med toppbilden på navigeringssidan (exempelvis förskola och skola). Där nöjde vi oss med att drar ner på höjden, så att desktopbesökarna ser navigeringselement då sidan laddas. Vi testade även denna nya höjd på bilderna och det ledde till ett positivt resultat: testpersonerna förstod då enklare att man kunde scrolla för att hitta fler navigeringslänkar.

Brödsmulor i sidfoten

När vi testade på mobila användare så framgick det snabbt att det var viktigt att sidhuvudet var så rent som möjligt. Brödsmulorna tog exempelvis upp plats för viktigare saker på sidan. En tanke var att dölja brödsmulorna för mobila användare, men efter att läst på om hur få som verkligen använder brödsmulor så bestämde vi oss istället för att flytta ner brödsmulor för alla användare till sidfoten. Även om det är en okonventionell placering tror vi att det är vettigt att just i slutet av sidan ge besökaren en känsla av struktur och erbjuda en länk tillbaka till startsidan. I sidhuvudet finns ju redan en länk till startsidan via kommunens logotyp.

Nyhetsflöde tydligare på startsidan

En tanke från början var att göra sektionen kommun och politik lite avvikande från övriga navigationsämnen på webbplatsen. Under kommun och politik skulle det finnas ett traditionellt nyhetsflöde och annat navigationskoncept med klassisk vänstermeny. När vi testade såg vi dock flera problem med detta upplägg. Dels hade testpersonerna svårare att hitta saker under kommun och politik än under andra ingångar, dels förväntade man sig att hitta nyheter just på startsidan. Vi har därför lyft upp nyhetsflödet på startsidan samt bytt sidmallar under kommun och politik så att den sektionen följer samma konventioner som resten av webbplatsen.

Tydligare avsändare på underwebbar

Nya enkoping.se består av en huvudwebbplats för privatpersoner som vill hitta service. Sedan finns det särskilda sidowebbar för viktiga målgrupper (exempelvis företagare och turister) samt underwebbar för kundnära verksamheter (främst skolor). Sido- och underwebbar har helt egna menyer. I testerna visade det sig dock vara problem att förstå relationen mellan huvudwebben och dessa andra webbar. Bland annat kom sajtens namn och kommunens logotyp i konflikt med varandra. En förändring som ännu inte är genomförd, men som är på gång är ett helt nytt sidhuvud för sido- och underwebbar där kommunlogotypen byter plats med sajtens namn så att det blir tydligare för besökaren var de befinner sig. Sajtens namn ska lyftas fram tydligare så att besökaren exempelvis lättare kan komma tillbaka till startsidan för sido- eller underwebben. Mer om denna förändringar kommer här på bloggen när den är implementerad.

Lärorika användningstester

Nu har vi testat betaversionen av nya webben på riktiga användare. Testerna gjordes tidigare i veckan och vi testade på tio kommuninvånare. Testerna leddes av en användbarhetsexpert från vår webbyrå HiQ och gick ut på att testpersonen fick klicka sig fram utifrån olika scenarion, exempelvis att man ska ansöka om plats i förskolan. Vi testade både på vanlig dator (desktop) och mobil. Testresultaten gav en del att tänka på, bland annat hur vi ska hantera evenemang, hur vi byggt upp hitta service och hur vi visar att det finns innehåll man kan scrolla till. Resultaten kommer att användas som underlag för förbättringar. Nedan ser du testresultaten.

Generellt

Kontraster

 • Bra med starka kontraster på många ställen, men till exempel svart text på grå bakgrund kan vara svårläst (till exempel Vanliga frågor).

Lyssna

 • Testpersonen som använder Lyssna-funktionen har svårt att hitta den. Eventuellt kan ikon hjälpa.

Sök

 • Sökförslagen ger ofta bra hjälp till testpersonerna. Missas dock av en del personer.
 • En del irritation förekommer när man vill söka på nytt och det inte enkelt går att rensa tidigare sökning.

Evenemang

 • Man letar ofta relaterat till ämne, vanligast under Idrott och kultur.
 • Man hittar oftast till evenemang under Upplev Enköping till slut, men efter att ha leta runt ett tag.
 • Nästan alla testpersoner har svårt att förstå hur man filtrerar och visar evenemangen utifrån till exempel kategorier.

Hitta byggprojekt nya simhallen

 • Väldigt svårt att hitta där det finns idag längst ned under Kommun och politik. Många tänker att det borde finnas relaterat till ämnet Idrott och kultur eller i navigeringen under Kommun och politik.

Hitta protokoll från kommunfullmäktige

 • Här varierar det mellan testpersoner som letar under Kommunfullmäktige och Handlingar och arkiv.

Borgerlig vigsel

 • Svårt att hitta i navigeringen. Fungerar när man söker.

Desktop

Hitta och jämför service

 • Många missar filtreringen i vänsterkolumnen.
 • En del försöker söka i sökfältet men får inga relevanta träffar. Oklart vad man kan söka på.
 • Man förväntar sig att se samma träffar under karta som i listvyn.

Scroll

 • Stor bild mitt på ämnessidan gör att vissa testpersoner missar innehållet under.

Just för dig

 • Missas av många, men när de ser den är reaktionen positiv. Frågan är dock hur mycket den kommer användas i praktiken. Troligt man söker andra navigeringsvägar i första hand.
 • En del testpersoner missade att det fälldes ut innehåll under då det inte sätts i fokus.

Kontakt

 • De flesta hittar det när de scrollar ner på startsidan och påpekar att man är van att hitta det där.

Mobil

Menyn

 • De flesta navigerar direkt ner till ämnessidorna vilket fungerar bra i de flesta fall. Kan dock leda till att man missar innehåll på navigeringssidorna, till exempel Kommun och politik.
 • Att mobilen är utfälld i startläget verkar i vissa fall leda till att man missar innehållet på startsidan. (Skulle vart intressant att testa med infällt utgångsläge.)
 • Man har lättare att hitta genvägarna till underwebbarna i mobilmenyn.

Hitta och jämför service

 • Rubriken tar upp mycket plats och döljer innehållet nedan. En del personer börjar med att söka i sökrutan då det är det enda som syns.
 • Sökrutan är väldigt liten och rymmer inte långa ord.
 • När man scrollar ned hittar man filtreringen lättare än i desktop då den ligger ovanför listningen.
 • Mindre bilder skulle kunna tydliggöra resultatet.

Kontakt

 • Svårt att hitta i mobilen. Många vill hitta det direkt i menyn. (Hade det hjälpt om menyn varit infälld på startsidan?)

Nu öppnar vi portarna till betaversionen

Under hösten har vi jobbat tillsammans med webbyrån HiQ för att bygga kommunens nya webb. Fokus har varit design och mallbygge i SiteVision utifrån den förstudie jag gjort tidigare. När det gäller innehåll har vi ägnat åt oss innehållsdesign, men inte att flytta över något riktigt innehåll. Det ska vi göra med interna resurser i vår. Lanseringen är planerad till maj 2016, men redan nu kan vi alltså låta alla kika in den nya webben.

Till betawebben

Några brasklappar

 • Utveckling pågår. Vissa funktioner är inte färdiga och vissa kommer att förändras efter användningstester.
 • Felaktig logotyp. Vi håller på och ser över kommunens grafiska profil, bland annat kommunlogotypen. Den logotyp som ligger inlagd på betawebben är en blandning av vår nuvarande logotyp och den nya som först måste beslutas politiskt innan vi kan börja använda den.
 • Ingen struktur på lägre nivåer. Strukturen på nivå 1 och 2 finns inlagd, men på nivå 3 finns i bästa fall bara exempel. Strukturen kommer vi att bygga upp i vår.
 • Bilder kan bytas ut. De bilder som ligger på betawebben är förslag, men kan mycket väl bytas innan vi lanserar.
 • Inget innehåll. Det finns inget skarpt innehåll inlagt.
 • Vissa funktioner visas inte. Andra språk, hitta och jämför service samt e-tjänster och blanketter visas inte just nu. Det kommer senare när vi hunnit bygga upp demoinnehåll.
 • Sidowebbar är stängda. Våra målgruppswebbar för jobbsökare, företagare och turister (Upplev Enköping) är inte tillräckligt färdiga för att släppas som beta. Det kommer senare i vår.

Kom gärna med synpunkter

Har du åsikter om webben får du gärna skicka in synpunkter via formuläret.

Lansering?

Det är långt kvar till lanseringen. Vi planerar att lansera i maj 2016. Under våren kommer vi att testa och justera nya webben samt fylla den med innehåll.

Försenad betaversion

Tyvärr var december en månad präglad av förkylningar. Därför blev det aldrig någon betalansering av nya enkoping.se. Nu är jag, projektledaren, dock på benen och en betalansering bör inte ligga så långt borta. Om nu inte förkylningarna slår till igen.

Intervju om nya webben på SiteVisiondagarna

I förra veckan var jag på SiteVisiondagarna för kommunens räkning. Det är en konferens för webbpubliceringsverktyget SiteVision som Enköpings kommun håller på att införa. I samband med konferensen blev jag intervjuad om arbetet med nya enkoping.se. Jag pratade dels om våra tre perspektiv tillgänglighet, sökmotoroptimering och dataskydd, dels om arbetssättet i projektet och då särskilt hur vi testat olika informationsstrukturer. Du kan se intervjun i sin helhet här:

Typografi på nya enkoping.se

Typografi är konsten att utforma text så att den både är enkel att läsa och estetiskt tilltalande. Idag kör vi typsnittet Arial rakt av på hela vår externa webbplats. Problemet med Arial är att det är ett av världens vanligaste typsnitt. För att skapa en mer dynamisk design har vi valt att jobba med nya typsnitt när vi designar nya enkoping.se.

Profiltypsnitt för enkoping.se

Vår Art Director i projektet har valt typsnittet Montserrat som profiltypsnitt för enkoping.se. Det ska användas för rubriker och olika navigationselement. Montserrat är ett typsnitt framtaget av den argentiska formgivaren Julieta Ulanovsky och ska efterlikna skyltar i tidiga 1900-talets Buenos Aires. Typsnittet är Open Source och vi kommer använda Google Fonts som tjänst för att publicera typsnittet på nya enkoping.se.

Här exempel på en rubrik satt i Montserrat:

Välkommen till Enköping.se satt i typsnittet Montserrat

Kommunens hustypsnitt

Parallellt med utvecklingen av vår nya webb pågår arbetet med kommunens nya grafiska profil. I det arbetet är det nu klart att Myriad Pro är det typsnitt som kommunen ska användas i sin kommunikation när den nya profilen börjar gälla. På nya webben kommer vi att köra Myriad Pro som typsnitt för all brödtext.

Här exempel på ett textstycke satt i Myriad Pro:

Text om Enköping satt i typsnittet Myriad Pro