månadsarkiv: december 2013

Tydligare ämnesindelning och enhetliga ämnesstartsidor

I början av hösten genomförd vi en enkätundersökning på vår externa webbplats www.enkoping.se för att höra vad besökarna tycker om webbplatsen. I flera av svaren framkom det att besökarna upplevde att strukturen på webbplatsen var rörig. Så här skriver en person:

[Webbplatsen är] ostrukturerad och det är svårt att hitta. Känns som man måste veta hur kommunen är organiserad för att hitta rätt, dvs veta vilken förvaltning som har hand om den fråga jag är intresserad av.

Tydligare ämnesindelning

För att åtgärda detta har vi under hösten jobbat med att förbättra enhetligheten på hela webbplatsen. Dels har vi försökt förbättra ämnesindelningen på webbplatsen, dels sett till att varje ämnesområde presenteras på ett enhetligt sätt. Webbplatsen har fått en ny liggande toppmeny med följande ämnen:

Tanken är att samla allt innehåll som berör ett visst ämne under respektive kategori och att försöka presentera informationen utan att man behöver känna till vår interna organisation. Denna ämnesindelning bygger på den så kallade Funkaboda-indelningen som majoriteten av Sveriges kommuner använder på sina webbplatser. Funkaboda-strukturen är testad på många användare för att säkerställa att den är begriplig för besökarna.

Genvägar till mest eftersökt

En annan sak som lyftes upp i besöksundersökningen var att det är svårt att hitta snabbt till de mest använda funktionerna eller innehållet. Så här skriver en besökare:

Upplever ibland att det är alltför många klick för att komma fram dit man vill. Det har blivit lättare att hitta när de olika alternativen flyttat upp i topplisten.

För att åtgärda detta har vi dels skapat genvägar på startsidan till självservice och olika verksamheter, dels tagit fram en ny mall för alla ämnesområden där det finns sex genvägar som leder till de mest eftersökta undersidorna under respektive ämne. Detta för att göra det enklare att hitta snabbt på webbplatsen. Om man exempelvis tar området miljö och hälsa så har vi skapat följande sex genvägar:

Vi följer löpande upp vilka genvägar som används i vår webbstatistik och kontrollerar om det finns någon genväg som saknas utifrån vad som är mest besökt. Förhoppningsvis kan dessa genvägar göra det lite enklare att hitta snabbare.