månadsarkiv: januari 2014

Besökarna vill hitta sin verksamhet

Kommunala webbplatser täcker många olika ämnen, från förskola till äldreomsorg. Kommunala webbar innehåller även många olika typer av innehåll, som lediga jobb, politiska protokoll, informationstexter m.m. Detta är ett problem ur ett användbarhetsperspektiv, eftersom det blir svårare att hitta ju fler olika innehåll som ska samsas i navigation, sidmallar och sök. Webbplatser som är enkla att använda fokuserar på en typ av innehåll, även om det finns sekundära innehållstyper.

Statistiken säger att verksamheter är i topp

Webbplatsen för Enköpings kommun innehåller lite gott och blandat. I dagsläget tycker jag att det saknas en prioritering i designen över vilket innehåll som är prioriterat. Därför har jag börjat undersöka vilket innehåll som borde vara mest prioriterat. Efter att ha studerat användningen av Enköpings kommuns webbplats under ett halvår, så är min slutsats att det primära beteendet på webbplatsen är att hitta olika kommunala verksamheter som ger service till kommuninvånarna.

 • Några av webbplatsens mest besökta sidor är kommunala verksamheter: skolor, förskolor, bibliotek och olika idrottsanläggningar som Idrottshuset, simhallen och ishallen.
 • Den vanligaste vägen att navigera från startsidan är via ett ämne (Utbildning och barnomsorg) till en kategori av verksamheter (Grundskola) för att sedan välja en verksamhet (Bergvretenskolan).
 • De vanligaste sidorna besökarna kommer in på direkt från sökmotorer är olika typer av verksamheter: bibliotek, Idrottshusets öppettider, ishallen, Idrottshuset, Örsundsbroskolan.

Test med hitta verksamhet

De senaste veckorna har jag testat en ny sektion på Enköpings kommuns webbplats som heter Hitta verksamheter som ligger på startsidan och finns länkad i sidhuvudet. Inspirationen kommer från Karlstad och Stockholm som båda har liknande typer av ingångar som kallas hitta och jämför service.

Det man kan se är att besökarna förvisso använder dessa nya genvägar, men att beteendet hitta via ett ämne i huvudmenyn fortfarande är mycket starkare. Exempelvis använder en av tio den nya genvägen för att hitta grundskolor från startsidan, medan resten fortfarande använder ämnet Utbildning och barnomsorg. Även om det finns en genväg till grundskolor på startsidan, så använder besökarna alltså huvudmenyns ämne för att sedan välja grundskolor.

Själva ingången Hitta verksamhet i sidhuvudet har haft cirka 90 unika besökare per vecka. Detta är mer än flera av länkarna i sidhuvudet, exempelvis A-Ö (70), E-tjänster (70), Blanketter (40), English (30) och Press (20). Däremot så är det inte mer än Kontakt (210) eller Sök (210). För en helt ny länk i sidhuvudet tycker jag det är ganska bra att bli tredje mest använda.

Vilka verksamheter är det då besökarna vill hitta? I vår webbstatistik går det att se vilka sidor folk väljer att gå till från sidan Hitta verksamheter. Under de senaste veckorna har de fem vanligaste varit:

 1. Ishallen
 2. Förvaltningarna
 3. Socialtjänsten
 4. Idrottshuset
 5. Simhallen

Vad innebär detta?

Dessa insikter är en del av kommunens pågående förstudie om en ny webbplats och kommer inte direkt att påverka den nuvarande webbplatsens utformning. Istället kommer insikterna användas då kommunen designar en helt ny webbplats i framtiden.

Naturligtvis är det inte bara verksamheter besökare försöker hitta. Det är även vanligt att besökare vill hitta bland annat lediga jobb, kontaktuppgifter och tillstånd som bygglov. Men ur ett designperspektiv så tror jag att det vore vettigt att utgå från hypotesen att kommunala webbplatser primärt är till för att hitta olika verksamheter i kommunen. De insikter jag tar med mig till förstudien är framför allt följande:

 • Navigationskonceptet bör främst lösa uppgiften att hitta verksamheter.
 • Huvudnavigationen ska vara en liggande toppmeny och stående vänstermeny, då besökarna förstår och använder den typen av navigation.
 • Ämnesindelningen används för att göra en första grovsortering på verksamheter. De ämnen som fungerar bäst utifrån detta beteende är Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra respektive Omsorg och hjälp.
 • Genomgångssidor bör fokusera på att filtrera inom olika verksamhetskategorier, exempelvis grundskolor, idrottsanläggningar eller återvinningscentraler.
 • Fokus i innehållsarbetet bör flyttas från webbplatsens startsida till verksamhetens startsida. Idag lägger vi stor vikt internt vid vad som syns på webbplatsens startsida, medan besökarna främst ser ”sin” verksamhets startsida som alltför ofta tyvärr inte är uppdaterad.
 • Innehåll som gäller en specifik verksamhet måste presenteras under respektive verksamhets del av webbplatsen, då besökarna annars riskerar att missa innehållet. Det räcker med andra ord inte att lägga en nyhet om en verksamhet på startsidan. Detsamma gäller generell information som är gemensam för flera verksamheter. Många gånger kommer besökarna direkt till verksamhetens del på webbplatsen, och missar således nyheter på startsidan och generell information högre upp i strukturen.