månadsarkiv: mars 2015

Ny webbplats i SiteVision

Nu är det klart att Enköpings kommun kommer att välja SiteVision som vårt nya webbpubliceringssystem för den externa webbplatsen. Under 2015 kommer vi att upphandla webbkonsulter som ska designa och bygga vår nya webbplats i SiteVision. Vi kommer att drifta SiteVision i deras molnlösning, särskilt med tanke på att kunna hantera stor last vid eventuella samhällskriser i framtiden.

Den externa webbplatsen kommer att ha fokus på att förenkla för externa besökare att ta del av kommunens service med webben som verktyg. Vi kommer särskilt att fokusera på ansökningsprocesser (begriplig information, jämförelsetjänster, blanketter, med mera) och besöksverksamheter (lätt att hitta öppettider, adresser, kartor med mera). Arbetet bygger på förstudien som jag skrev om förra året här på bloggen.

Vi kommer att gå ut med en upphandling av webbkonsulter som kan SiteVision inom kort.

Varför besöker folk kommunens webbplats?

Detta år ska vi bygga en ny webbplats för Enköpings kommun. För att kunna designa en webbplats som möter användarnas behov behöver vi förstå varför våra besökare använder kommunens webbplats. Det finns många olika sätt att få reda på varför folk besöker vår webbplats. Vi kan fråga besökare eller göra webbenkäter. Personligen föredrar jag webbanalys, då jag där får med alla som besöker vår webbplats. Jag kikar särskilt på vilken utgångssida som är mest populär, alltså den sista sidan i besöket.

Krisinformation är viktigast

Nyligen brann det i en industrilokal utanför Enköping. Då kunde jag handgripligen testa en hypotes om den enskilt viktigaste förväntan som finns på en kommunal webbplats. Den handlar om krisinformation. Vid en kris förväntar vi oss att kommunen snabbt ska gå ut med information om krisen. I detta fall handlade det om att informera om att räddningsledaren uppmanade folk att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid en kris får det extrema utslag på webbstatistiken. Så här såg utgångssida ut 19 mars 2015 för kommunens webbplats:

Utgångssidor på Enköpings kommuns webbplats, den 19 mars 2015

Hela 34 % av våra besökare tittade på nyheterna om branden den aktuella dagen. Det handlade om 847 unika besökare. Många av dessa besökare är normalt sett inte inne och snurrar på kommunens webb, utan vid en kris kommer fler besökare än vanligt till webbplatsen. Dessa besökare var bara inne på webbplatsen under de timmar branden pågick, så krisinformation handlar i högsta grad om tajming från kommunens sida.

Många olika behov

Genom webbanalys kan vi se hur folk navigerar på webbplatsen, Det skvallrar tydligt om syftet med besöket på kommunens webbplats. Jag har kikat på besökare som kommer in via startsidan och sedan navigerar till en viss utgångssida. För att inte bara ta hänsyn till en dag, så har jag utvidgat perioden jag kikar på till fyra veckor i mars. Jag har tagit med de tio vanligaste utgångssidorna (förutom genomgångssidor) som alla har över 100 utgångar under de fyra veckorna. Antal utgångar står inom parentes.

Lediga jobb (910)

Denna grupp är väldigt målmedveten och kikar väldigt sällan på andra sidor på webbplatsen än just lediga jobb. Syftet med besöket torde därför vara att se vilka lediga jobb som ligger ute eller söka ett visst jobb. Värt att notera är att kommunen hänvisar till denna ansökningssida i platsannonser hos Arbetsförmedlingen.

Kontakt (498)

Denna grupp går att dela upp i två undergrupper. Den ena undergruppen är inte alls målmedveten utan tittar på många undersidor innan de landar på kontaktsidan. De kan ha varit inne på de olika ämnessidorna, sökfunktionen och A-Ö. Troligen har de svårt att hitta på webbplatsen eller att använda den information som de faktiskt hittar. De ringer för att få hjälp av en person istället. Den andra undergruppen söker på personnamn och är förmodligen mest intresserade av att hitta kontaktuppgifter till en enskild medarbetare som de känner sedan tidigare.

Läsårstider och lov (415)

Denna grupp är ganska lätt att förstå. Det är föräldrar som har barn i grundskolan som vill veta när det är lov. Det märks exempelvis av vilka sökord denna grupp använt i sökfunktionen: påsklov och skollov. En vanlig väg att navigera för denna grupp är via ämnessidan utbildning och barnomsorg, ämnessidan grundskola, en viss skola och sedan läsårstider och lov. Förmodligen handlar det om att föräldern vill veta vad den egna skolan säger, inte kommunen generellt.

E-tjänst förskola (303)

Denna grupp vill antingen ansöka om plats i förskola och barnomsorg eller ändra inkomstuppgifter. På webbplatsen är det mycket målmedvetna och går antingen direkt från startsidan eller via sidor som listar e-tjänster och blanketter. Det handlar alltså om föräldrar eller annan närstående med barn i förskoleåldern. Värt att notera är att detta är kommunens enda regelrätta e-tjänst i dagsläget.

Evenemang (265)

Denna grupp är mycket målmedveten och tar kortaste vägen till evenemang. Denna sida får lite mer besök på fredagar, så en inte alltför vild gissningar är att det handlar om personer som vill hitta på något kul till helgen. En relativt stor del av denna grupp är även intresserade av att skicka in evenemang.

Sommarjobb för unga (230)

Denna grupp är målmedvetna. Det handlar om högstadie- och gymnasieungdomar som vill ansöka om sommarjobb hos kommunen. Anmärkningsvärt här är att denna grupp använder den interna sökfunktionen i mycket högre utsträckning än andra besökare, trots att det borde vara relativt lätt att hitta sommarjobb via ämnessidan jobb som är den första länken i huvudmenyn. Denna grupp kollar även på lediga jobb.

Bibliotek (229)

Trots att biblioteket har en egen extern webbplats så är det väldigt många som förväntar sig att hitta information om bibliotek på kommunens webbplats. Denna grupp är mycket målmedveten och vill hitta fram till biblioteksinformationen, förmodligen för att de ska besöka biblioteket eller söka efter böcker i bibliotekskatalogen.

Blanketter och e-tjänster – utbildning och barnomsorg (145)

Denna grupp är inte så målmedveten utan har snurrat runt en hel del på webbplatsen innan de landar på just sidan som samlar blanketter och e-tjänster om utbildning och barnomsorg. Gissningsvis är det pdf-blanketterna som denna grupp är ute efter, vilket inte minst interna sökningar skvallrar om: ledighetslapp, semesterblankett, semesterledigt, skoltaxi och stipendier. Om man väger ihop intresset för lärsårstider verkar föräldrar vara väldigt intresserade av att barnen ska vara lediga. Kanske är det planering av thailandsresan?

Kontakta byggavdelningen (124)

Denna grupp är inte speciellt målmedveten utan har snurrar runt en hel del under bygga, bo och miljö, särskilt bygglov och tillstånd. De interna sökningarna skvallrar om att det antingen handlar om frågor inför bygglovsansökan (eldstad, husritningar) eller frågor på ett pågående ärende (namn på handläggare). Syftet är alltså att få tillstånd från kommunen att bygga eller renovera ett hus.

Sandsopning (123)

Denna grupp är ganska målmedveten och vill hitta information om när kommunen sopar undan sand från gatorna efter vintern. Interna sökningar skvallrar om att det är tidtabellen över sandsopning där man bor som är mest intressant. Värt att notera att detta är ett vårfenomen och inte information som efterfrågas hela året.

Hur ska man tolka detta?

Det verkar vara något i den enskilda personens privatliv som initierar ett besök på kommunens webbplats. Listan ovan är bara ett axplock, det finns många fler utgångssidor på webbplatsen. Webbplatsen är både bred i ämnesvalen och djup i antalet saker som finns om varje ämne. När vi designar den nya webbplatsen måste vi sätta in oss i de olika behoven för att ta fram något som möter besökarens behov. För en kommunal webbplats ser detta mycket olika ut, men man kan säga att det ofta handlar om:

  • att få information vid driftavbrott eller kriser, exempelvis brand, vattenläcka eller snöröjning.
  • att få någonting från kommunen som kräver ansökan, exempelvis jobb, förskoleplats eller bygglov.
  • att besöka en kommunal verksamhet, exempelvis bibliotek, simhall eller återvinningscentral.
  • att se om något kul händer i helgen, främst aktuella evenemang.

När det gäller evenemangen så påverkas det mycket av säsongen. Det gäller både växlingar av årstider (isrink på vintern och utomhusbad på sommaren) och vilka större arrangemang som anordnas i kommunen (exempelvis Enduro-VM, Trädgårdsdagen och Höstglöd). Evenemangskalendariet är också mycket mer välbesökt inför de stora helgerna som påsk, valborg, midsommar och lucia.

Nytt intranät i SharePoint

Under 2015 kommer Enköpings kommun att driva två stora utvecklingsprojekt när det gäller webbutveckling. Vi ska dels utveckla ett nytt intranät som ska ersätta vårt nuvarande intranät (Insidan), dels påbörja arbetet med en ny extern webbplats.

Arbetet med ett nytt intranät är i genomförandefas och drivs av kommunledningskontorets IT-enhet. Projektledare är Per Sundquist som nås på mejl per.sundquist@enkoping.se. Intranätet byggs i systemet Microsoft SharePoint. Planen är att lansera det nya intranätet hösten 2015.

Intranätet kommer att ha fokus på att förenkla för medarbetare att arbeta tillsammans, bland annat med bättre sökfunktionalitet för personer och möjlighet att samarbeta i arbetsgrupper. Arbetet bygger på den kravställning som tagis fram i tidigare intranätsprojekt som drivits i kommunen genom åren.