månadsarkiv: augusti 2015

Det blev lika i menytestet

Nu har vi utfört testerna på två alternativa sätt att dela in innehållet på nya enkoping.se. Det ena var den traditionella så kallade Funkaboda-strukturen och den andra var mitt förslag utifrån förstudien och webbanalys som du hittar i tidigare inlägg. Totalt testade drygt 100 personer strukturerna via ett digitalt verktyg. Uppgifterna handlade om att hitta hur man ansöker om förskola, regler om så kallade Attefallshus, kontaktuppgifter för simhallen, ett beslut från skolnämnden och hur man ansöker om försörjningsstöd. Tyvärr kunde vi inte peka ut en vinnare, utan båda strukturerna hade sina för- och nackdelar.

Funkaboda bäst på toppnivån

Det man direkt kan slå fast är att Funkabodas ämnesindelning på toppnivån är mycket tydligare än en struktur som utgår från vad man ska göra på webbplatsen redan i toppmenyn. Samtidigt fanns det kritik mot att benämningar i Funkabodastrukturen var för långa och att det var rörigt och svårt att hitta längre ner i strukturen. Grundkonceptet i Funkabodastrukturen kan dock bekräftas, det vill säga att man vill ha ämnesord som är enkla att förstå utan några förkunskaper.

Nya strukturen effektiv på lägre nivåer

Toppnivån på mitt förslag till struktur upplevdes som svår att förstå i toppnivån, men effektiv på lägre nivåer. Det gällde särskilt frågan om försörjningsstöd och skolnämndens beslut där min struktur fungerade bättre än Funkabodastrukturen. Med bättre menas att man hittade fram snabbare och att fler klarade uppgiften.

Intressant om politiska beslut

Vi frågade om en skolnedläggning i testerna och var man kan tänkas hitta sådan information. Jag som vet hur informationen brukar publiceras vet att sådan information ligger i protokoll från den aktuella nämnden (skolnämnden). Tyvärr verkar få testpersoner vara med på det tänket. I båda strukturerna var andel som misslyckades mycket hög. I Funkabodastrukturen var det ingen som lyckades hitta. En inte allt för vild gissning är att man går till ämnesingången för skola för att leta efter skolbeslut.

Vi siktar på ett tredje alternativ

Den nya strukturen löste tyvärr inte de problem vi ville lösa med den. Därför har våra konsulter HiQ fått i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på menystruktur och navigationstänk utifrån testresultatet. De har även kompletterat med ett nytt test, en helt öppen kortsorteringsövning. Fortsättning följer…

Nu börjar vi testa informationsstrukturer

Det överlägset viktigaste sättet att hitta på en kommunal webbplats är menynavigationen. Att dela in en kommunal webbplats är mycket svårt, eftersom kommuner både spänner mellan många olika områden (från förskola till borgerlig begravning) och många nivåer (lagar » förtroendevalda » tjänstemän » verksamheter » invånare). Detta är ett problem som alla 290 kommuner brottas med.

Funkaboda

Genom åren har det vuxit fram en standard för hur man delar in kommunala webbplatser, den så kallade Funkaboda-strukturen som tagits fram av företaget Funka tillsammans med webbansvariga i deras kommunnätverk. Det är en ämnesindelad menystruktur som är testad och fungerar. Du känner säkerligen igen de olika alterantiven:

 • Utbildning och barnomsorg.
 • Omsorg och hjälp.
 • Uppleva och göra.
 • Bygga, bo och miljö.
 • Trafik och resor.
 • Näringsliv och arbete.
 • Kommun och politik.

På okänt territorium

Enköpings kommun har de senaste åren försökt införa menyindelningen Funkaboda. Utifrån strukturen har vi analyserat med Google Analytics vilka delar som är mest använda och vilka vägar besökarna tar. Detta tillsammans med intervjuer och egna reflektioner har lett fram till beslutet att försöka ta fram och testa en ny struktur för kommunens nya webbplats.

Den nya strukturen bygger på vilken uppgift besökaren kommer till webbplatsen för att lösa, snarare än vilket ämne som hen är intresserad av. Vi har också gjort avgränsningen att kommunens huvudwebbplats enbart ska rikta sig till privatpersoner som bor i kommunen. Andra målgrupper hanteras separat med egna miniwebbplatser (Upplev Enköping, Jobba hos oss, Företagare). Förslaget som vi jobbar med just nu bygger på följande fem huvudingångar på webbplatsen:

 • Service och ansökningar.
 • Regler och råd.
 • Evenemang och föreningsliv.
 • Organisation och politik.
 • Kontakt och öppettider.

Upp till bevis

Det är alltid vanskligt att testa nya lösningar. Det är säkrare att köra på det beprövade. Men vi vill ändå se om detta nya sätt att dela in webbplatsen fungerar bättre. Därför kommer vi att köra tester de närmaste veckorna för att se om den nya strukturen fungerar och hur den står sig mot Funkaboda-strukturen. Med data om riktig användning kan vi sedan fatta ett medvetet beslut om nya webbplatsens menyindelning.

Fokus på design i augusti

Idag har projektgruppen haft första mötet med konsulterna HiQ som ska bygga nya enkoping.se i SiteVision. Från HiQ kom en projektledare och en grafisk formgivare. Utöver att HiQ presenterade sitt arbetssätt pratade vi om uppstarten av själva utvecklingen. Fokus under augusti blir att spika designen, såväl interaktionsdesignen som den grafiska designen. Parallellt med arbetet med konceptet kommer företaget Workbox i Västerås att ta fram en uppdaterad grafisk profil för Enköpings kommun som ska införlivas i designen av nya enkoping.se. Under framtagandet kommer vi att testa på riktiga användare, alltså invånare i kommunen.

Första veckan i september ska konceptet vara färdigt. Naturligtvis kommer ni kunna se skisser på nya sajten här på utvecklingsbloggen så fort vi kommit i hamn. Sedan drar vi igång själva produktionen av nya webbplatsen. Vi kommer att jobba enligt metoderna effektstyrning och agil systemutveckling. Målet är att ta fram en modern webbplats som ska göra det enklare för externa målgrupper att hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben som verktyg.