månadsarkiv: september 2015

Livssituationer i fokus på nya enkoping.se

En av de största utmaningarna med en kommunal webbplats är att den spänner över så många olika typer av verksamheter. Ofta blir den naturliga lösningen på hur man ska sortera allt innehåll att lägga ut det utifrån den interna organisationen. Problemet med det är uppenbart – externa målgrupper vet inte hur kommunen är organiserad. Därför har de flesta kommunala sajter gått över till en ämnesindelning där besökaren hitta allt om ett visst ämne och sedan kan borra sig djupare i underliggande ämnen. Problemet med den typen av struktur tycker jag är att den blir djup och rörig på lägre nivåer, då ämnena inte tar hänsyn till vilken grupp besökare som läser. En företagare som ska bygga många nya fastigheter har helt andra informationsbehov än någon som vill hitta en hyreslägenhet. Vi tror att lösningen på detta är att snarare utgå från besökarens livssituation. Denna idé är på intet sätt ny. Försäkringskassan har exempelvis speciella ingångar för den som är förälder, för den som är sjuk, för den som har en funktionsnedsättning etc. Men jag tror inte att det gjorts på en kommunal webbplats på det sätt vi tänker oss.

Livssituationer på nivå 2

Huvudmenyn är tänkt att vara en relativt traditionell ämnesmeny som utgår från ett brett verksamhetsområde, exempelvis förskola och skola. När man sedan vill hitta service under förskola och skola så har vi grupperat all service i fyra kategorier som är livssituationer du kan befinna dig i som kommuninvånare. För just förskola och skola handlar det om att du har småbarn, att du har skolbarn, att du är ungdom eller att du är vuxen som vill fortbilda sig. Under respektive livssituation finns länkar till service för den livssituationen. För skolbarn handlar det bland annat om grundskola, fritidshem och modersmålsundervisning. Tanken är att besökaren på nivå 2 ska få en överblick över all service som finns för verksamhetsområdet och att servicen sedan presenteras på nivå 3.

Livssituationer på startsidan

Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns vissa livssituationer som skär igenom alla ämnesingångar på webbplatsen. Om du har en barnfamilj kan du exempelvis både vara intresserad av skolor, föräldrautbildning och bibliotek. I den ordinarie strukturen ligger dessa under tre olika ämnesingångar. Dels löser vi detta genom att jobba med relaterade länkar mellan olika ämnen, dels tror vi det finns en poäng att lyfta fram genvägar för vissa vanliga livssituationer på startsidan. Vi har avgränsat dessa livssituationer till fyra stycken: ny i kommunen, barnfamilj, funktionsnedsättning och äldre. När man väljer något av dessa alternativ på startsidan får man genvägar från alla sektioner på webbplatsen samlade för just den livssituationen. Så här ser en skiss ut med grafisk form (utan länkar):

Livssituationer på startsidan för nya enkoping.se

Grunden i innehållsstrategin

Tanken med dessa livssituationer är inte enbart att göra webbplatsens innehåll enklare att överblicka. Tanken är också att vi på ett helt annat sätt kan målgruppsanpassa texter, bilder och funktioner på olika delar av webbplatsen utifrån livssituationerna. Det vi snabbt har insett då är att vi förmodligen måste jobba mycket mer med samhällsrådgivning, då besökarna efterfrågar service som inte organiseras av kommunen som organisation utan av landstinget, myndigheter eller någon annan samhällsaktör. Vi tror att det kan finnas en poäng att kommunen erbjuder servicen att länka dessa besökare vidare till rätt aktör.

Första titten på nya enkoping.se

Skiss av enkoping.se på en bärbar dator. Bildmontage. Foto på dator: Cheon Fong Liew, CC BY-SA 2.0

Här ser ni en grafisk skiss på startsidan för nya enkoping.se på en bärbar dator. Observera att detta är just en skiss som kommer att förändras i vissa detaljer under arbetets gång. Den ger dock en god bild av hur den nya webbplatsen kommer att upplevas med en bärbar dator när man kommer till startsidan.

Nya startsidan handlar om balans

Vår nuvarande startsida har väldigt stort fokus på nyheter, vilket framför allt tilltalar besökare som är intresserade av kommun och politik. Nuvarande startsidan har också väldigt många länkar, upplevs som rörig och är grafiskt anonym. Med den nya startsidan vill vi hitta någonting som fungerar för alla grupper besökare och som tydligt leder besökaren vidare till rätt del av webbplatsen. Startsidan ska dessutom vara en god mix av funktion, känsla och innehåll, vilket vi tror att vår nya design representerar.

Primär och sekundär navigation

Huvudsyftet med webbplatsens startsida är att navigera djupare på sajten. I fokus finns dels en traditionell toppmeny med ämnen, dels knappar för viktiga funktioner som e-tjänster och blanketter. Sekundära ingångar ligger i den mörka bården längst upp på sidan. Där återfinns länkar till våra skräddarsydda målgruppswebbplatser för jobbsökare, företagare och turister. När man klickar på exempelvis jobba hos oss så kommer man till en särskild webb med egen navigation aktuell för just den målgruppen. Huvudmenyn för webbplatsen är den vita toppmenyn. Tanken är att den handlar om service till kommuninvånare i rollen som privatperson.

Bättre sökfunktion

Idag ligger sökfunktionen som en undersida på webbplatsen. Här är tanken att sökfunktionen ska finnas tydligt i sajtens sidhuvud och att sökrutan visas när man klickar på förstoringsglaset. Se exempelvis Stockholm stads webbplats för att se hur sökrutan är tänkt att fungera när man klickar på symbolen. Under projektet kommer vi jobba mycket med att sökfunktionen ska ge bra träffar för den som söker på sajten. Hur vi ska göra sökfunktionen bättre får jag återkomma om i ett särskilt blogginlägg.

Visuellt koncept

En viktig del är att visualisera Enköpings kommun med ett tydligt bildspråk. Bilder ska fånga ögonblick, signalera trygghet, visa människor, visa mångfald och kännas genuina för just Enköpings kommun. Vi har valt typsnittet Montserrat som rubriktypsnitt för nya webben då det skapar karaktär. Vi jobbar även med mycket färg i varma toner för att skapa mer liv i designen.

Det som kan vara värt att notera är att det parallellt med arbetet med ny webb pågår ett projekt på kommunen med att se över kommunens grafiska profil. Det innebär bland annat ett nytt typsnitt för brödtext och mellanrubriker, nya profilfärger och justerad logotyp. Vi kommer att lyfta in den nya grafiska profilen i designen av nya webben successivt under arbetets gång.

Språk och utökad tillgänglighet

På startsidan ligger språk och lyssnafunktion till höger i den mörka bården. Om man väljer exempelvis finska här så kommer man till startsidan för de finska sidorna. På undersidor kommer vi däremot att lägga språkval och utökad tillgänglighet på artikelnivå, så att man exempelvis länkas direkt till motsvarande sida på ett annat språk.

Genvägar

Skissen ovan visar bara hur startsidan ser ut innan man har börjat scrolla. Längre ner på startsidan kommer vi att lyfta fram genvägar till välbesökt innehåll på webbplatsen övergripande och för särskilda grupper. Så här ser det ut när vi lyfter fram webbplatsens mest besökta innehåll:

Genvägar på startsidan på nya enkoping.se

Aktuellt innehåll

Längre ner på startsidan finns tydliga kontaktvägar då det är efterfrågat av besökarna. Sedan visar vi upp innehåll som finns på webbplatsen, närmare bestämt utvalda nyheter och evenemang. Så här ser det ut när vi presenterar tre utvalda nyheter på startsidan:

Nyheter på startsidan på nya enkoping.se

Ny tjänst som webbkommunikatör

I tisdags gick ansökningstiden ut för en ny tjänst på Enköpings kommun som driven webbkommunikatör. Det är en ny roll på kommunens kommunikationsavdelning som jag tror blir en nyckel till ett lyckat arbetet med nya enkoping.se och vårt kommande intranät Komin.

Fokus på redaktionella processer

Tanken är att webbkommunikatören ska jobba mer med webbplatsens redaktionella processer, medan jag som webbstrateg fokuserar på strategi, utveckling och långsiktig uppföljning. Webbkommunikatören kommer att bli huvudredaktör för enkoping.se med ansvar för både innehållets kvalitet och att den redaktionella organisationen fungerar i stort som smått. Det handlar både om vara systemadministratör för SiteVision, att hålla ihop innehållsstrategin och att vara ett stöd till redaktörerna både ur ett tekniskt och ett redaktionellt perspektiv. Utöver webbplatsen täcker även ansvaret intranätet (SharePoint) och bloggplattformen (WordPress).

Rekryteringen pågår

Inom kort kommer vi att kalla till intervjuer. När vi har en webbkommunikatör på plats hoppas jag kunna presentera hen här på bloggen. Kanske får vi en till skribent på bloggen också?

DN uppmärksammar dataskydd

Igår gick DN ut med granskningen Svenska myndigheter lämnar ut dina surfvanor. Den handlar om hur myndigheter spårar besökare på sina webbplatser med delaverktyget Addthis. DN pekar på riskerna med att Addthis samlar in information om hur vi använder olika myndigheters webbplatser:

Addthis… får tillgång till uppgifter som exempelvis ip-nummer, information om webbläsaren och vilket land besöket sker från. Men det är inte allt. DN har granskat nätverkstrafiken mellan sjukhusets webbplats och det amerikanska företaget. Där ingår detaljerad information om vad personen läser om, i form av en rad nyckelord. Dessa slås ihop med andra uppgifter om besökaren, varpå alltihop skickas för registrering till Addthis server. /…/ Nyckelorden tillsammans med ett unikt id-nummer gör att företaget kan följa besökaren på mängder med andra webbplatser.

Vi vill bygga privatlivsvänligt

Redan från början av projektet med nya enkoping.se har vi bestämt oss för att bygga en webbplats som respekterar våra besökares privatliv. De lösningar för att hantera privatlivsfrågor idag med varningsrutor för kakor missar målet och förstör dessutom användarupplevelsen. Vårt mål är att rent tekniskt bygga webbplatsen så att inte onödig data om besökaren sparas och används i syften vi inte kan kontrollera. Vi samarbetar med Dataskydd.net i detta arbete.

Enklare delalänkar

Vi hade redan innan DN:s granskning bestämt oss för att inte använda SiteVisions modul för Addthis. Vi kommer istället att använda en vanlig länk som skickar med länkadressen till exempelvis Facebook. På så sätt kan besökaren enkelt dela sidan, samtidigt som vi inte skickar iväg data om användningen till tredje part. På Stack Overflow finns exempel på hur man kan koda.

Piwik istället för Google Analytics

Google Analytics är ett fantastiskt webbanalysverktyg. Men det är egentligen inte gratis. Vi betalar med data om våra besökare. Vad Google använder data om våra besökare till vet vi inte. Därför är vår ambition att byta webbanalysverktyg till Piwik som är ett Open Source-verktyg som vi kan köra på egna servrar. Det gör att vi har fullständig kontroll över den data som samlas in och hur den används. Piwik respekterar också Do Not Track som är en standard för den som inte vill bli spårad på nätet. Läs mer om Do Not Track hos Wikipedia.

Granskning av externa tjänster

Alla tjänster som ska integreras på nya enkoping.se kommer att granskas. Om man vill se vad som spåras kan jag rekommendera tillägget Ghostery till webbläsaren Google Chrome. Med det tillägget kan man enkelt se vad en viss webbplats har för spårning. PTS erbjuder även en e-tjänst för att granska kakor.

Krypterad trafik

Vi kommer att kryptera all trafik genom SSL. Detta gör det mycket svårare att avlyssna trafiken mellan webbläsaren och vår webbserver. Vi vill inte att någon tredje part ska avlyssna vad våra besökare gör. Det ska gå att känna sig trygg när man besöker vår webbplats.

Så ska vi dela in innehållet på nya enkoping.se

Nu har vi spikat en struktur för hur innehållet ska delas in på kommunens nya webbplats. Den nya indelningen bygger på de tester vi gjort av olika strukturer och de strategiska mål vi har med webbplatsen.

Toppnivån är en grovsortering

Huvudwebbplatsen riktar sig till kommuninvånare i rollen som privatperson. Fokus i innehållet kommer att vara service och ansökningar, men för att det lätt ska gå att hitta så delas innehållet upp efter ämne. Det var så folk helst ville hitta. Vi eftersträvar så få val som möjligt i toppmenyn så att man kan gallra bort det man som besökare inte är intresserad av. Vår utgångspunkt är denna indelning:

 • Förskola och skola.
 • Sport och fritid.
 • Bostäder och trafik.
 • Omsorg och stöd.
 • Om kommunen Kommun och politik.

De fyra första ämnena kommer att vara målgruppsanpassade till privatpersoner som söker service inom det ämnesområdet. All information som berör hur kommunen som helhet fungerar kommer att ligga under sektionen ”Kommun och politik”. Testpersonerna i den öppna kortsorteringsövningen ville ha all kommuninformation samlat.

Miniwebbplatser för kommunexterna målgrupper

Vi har identifierat viktiga externa målgrupper som ofta inte är kommuninvånare, men som är viktiga användare av webbplatsen. Ofta hänger dessa ihop med grupper som är viktiga i marknadsföringen av Enköpings kommun. Deras behov tror vi bäst att vi löser genom särskilda miniwebbplatser som är skräddarsydda till just deras behov. Vi kommer att ha tre miniwebbplatser:

 • Upplev Enköping.
 • Jobba hos oss.
 • Företagare.

Nivå 2 med fokus på livssituationer

För att göra det enklare att hitta bland all service kommunen erbjuder tror vi att livssituation är något man bör utgå ifrån. Vi befinner oss i olika stadier i livet och kan behöva hjälp av många olika delar av kommunens organisation. En livssituation är också enklare och snabbare att begripa än en verksamhetstyp.

Det vi såg i testerna var att man inte ville ha så många olika val på nivå 2 utan att allt som var relevant för det man sökte fanns grupperat. Vi siktar därför på att ha fyra olika livssituationer under respektive ingång i toppmenyn. För sektionen Förskola och skola tänker vi oss exempelvis följande livssituationer:

 • Småbarn – förälder till barn mellan 0–6 år. Letar bland annat efter förskola, föräldrautbildning och öppen förskola.
 • Skolbarn – förälder till barn mellan 7–12 år. Letar bland annat efter grundskola, skollov och skolskjuts.
 • Ungdom – unga (åldern 13–20 år) som själva är inne på webbplatsen. Letar bland annat efter gymnasium, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar.
 • Vuxen – person över 20 år som ska utbilda sig. Letar efter komvux, yrkeshögskola och andra utbildningsmöjligheter.

Strukturen ska samspela med interaktionsdesignen

Nästa steg är att skapa en bra interaktionsdesign som stödjer menystrukturen. Vi kommer både att jobba med traditionell navigering och olika typer av genvägar så att återkommande besökare snabbare kan hitta exempelvis ansökning för förskola eller bygglov. När skisserna är klara kommer vi att presentera dem här på bloggen.