Fyra processer som måste fungera i webbarbetet

Man kan tro att det räcker med att ha ett bra webbpubliceringssystem och en bra designad webbplats utifrån en tydlig webbstrategi. Men om vi kommit så långt anser jag att vi bara uppnått 20 procent av den önskade effekten. Den allra största utmaningen med att bygga bra webbplatser i stora organisationer som kommuner är organisation och arbetssätt. Att kommunens webbplats upplevs som rörig och inaktuell beror enbart på hur vi valt att organisera webbarbetet i kommunen. Därför blir en stor uppgift i utvecklingen av en ny webbplats att även sätta en ny förvaltningsorganisation för webbarbetet. Vi har börjat nosa på dessa frågor i projektgruppen för nya webbplatsen. Hittills har vi ringat in fyra övergripande processer som måste fungera om vi på sikt ska ha en bra webbplats.

Användbarhet

Idag saknar vi ett samlat grepp kring att jobba med hur besökarna upplever webbplatsen. Hur sidorna struktureras är i nuvarande organisation decentraliserat, vilket skapar oreda för besökarna. Webbplatsen är inte konsekvent utan ser olika ut beroende på vilken sidredaktör som ansvar för en viss del av webbplatsen. Vi behöver centralisera allt som handlar om användbarhet och analys för att säkerställa kvaliteten över hela webbplatsen. I denna process bör vi utöver webbansvariga förmodligen även lyfta in verksamhetsutvecklare och kundtjänst som kan bidra med viktiga perspektiv både internt och externt.

Detta ingår processen:

 • Analysera och prioritera användarbehov inför nyutveckling.
 • Kvalitetssäkra informationsstruktur och interaktionsdesign.
 • Kvalitetssäkra optimering av externa och interna sökmotorer.
 • Kvalitetssäkra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkra webbanalys och uppföljningsmetoder.
 • Mäta och följa upp långsiktiga effekter.

Webbutveckling

Denna process handlar om att utveckla och förvalta vårt webbpubliceringssystem (systemförvaltning) och angränsande system (integrationer). Idag finns egentligen ingen samordning av webbutveckling på kommunen och vi saknar samordning och kvalitetsrutiner för systemval, kodning, prestanda med mera.

Detta ingår i processen:

 • Systemuppdateringar och buggrättning.
 • Funktioner och integrationer mot andra system.
 • Kvalitetssäkra kod enligt webbriktlinjer, tillgänglighet, sökmotoroptimering med mera.
 • Kvalitetssäkra prestanda.
 • Kvalitetssäkra säkerhet.
 • Domänhantering.

Webbsamordning

Den absolut viktigaste processen för att få bra kvalitet på webbplatsens innehåll handlar om att samordna alla som har behörighet att uppdatera innehåll på webbplatsen. I dagsläget har vi runt 100 behöriga publicerare utspridda över hela organisationen. Här behöver vi se över vilken kompetens som behövs för att få publicera och hur innehållsarbetet ska samordnas. En ambition i webbprojektet är att tydligare lyfta in ett kundtjänstperspektiv i denna process. Idag är det bara kommunikatörer och sakkunniga som jobbar med sidpublicering.

Detta ingår i processen:

 • Samordna sidpublicerare i olika nivåer.
 • Följa upp att innehållet på webbplatsen är aktuellt, målgruppsanpassat och tillgängligt.
 • Samordna och hantera CMS-behörigheter.
 • Utbildning och kompetensutveckling.
 • Manualer och handböcker.
 • Löpande support.

Nyhetspublicering

Den process som idag fungerar bäst är publiceringen av nyheter. Den sammanfaller med hur vi valt att organisera kommunikationsprocessen i kommunen. Här finns det också stort överlapp med hur vi jobbar med kommunens Facebooksida. Denna process behöver vi alltså inte jobba så mycket med, utöver att den ska samordnas tydligare med de tre andra processerna.

Detta ingår i processen:

 • Planera nyhetsarbetet på lång och kort sikt.
 • Publicera nyheter.
 • Sprida nyheter i andra kanaler.
 • Omvärldsbevakning.
 • Hantera feedback.

Processer och linjeorganisation

En stor utmaning med ovanstående fyra processer är att de skär tvärs igenom kommunens ordinarie linjeorganisation. För att webbarbetet ska fungera måste alla som berörs av webbarbetet jobba tillsammans mot samma mål. Idag jobbar vi var och en mot egna mål. Exakt hur vi ska förena de fyra processerna med vår linjeorganisation blir en svår nöt att knäcka, men något vi kommer att prioritera högt i arbetet med att utveckla den nya webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *