Livssituationer i fokus på nya enkoping.se

En av de största utmaningarna med en kommunal webbplats är att den spänner över så många olika typer av verksamheter. Ofta blir den naturliga lösningen på hur man ska sortera allt innehåll att lägga ut det utifrån den interna organisationen. Problemet med det är uppenbart – externa målgrupper vet inte hur kommunen är organiserad. Därför har de flesta kommunala sajter gått över till en ämnesindelning där besökaren hitta allt om ett visst ämne och sedan kan borra sig djupare i underliggande ämnen. Problemet med den typen av struktur tycker jag är att den blir djup och rörig på lägre nivåer, då ämnena inte tar hänsyn till vilken grupp besökare som läser. En företagare som ska bygga många nya fastigheter har helt andra informationsbehov än någon som vill hitta en hyreslägenhet. Vi tror att lösningen på detta är att snarare utgå från besökarens livssituation. Denna idé är på intet sätt ny. Försäkringskassan har exempelvis speciella ingångar för den som är förälder, för den som är sjuk, för den som har en funktionsnedsättning etc. Men jag tror inte att det gjorts på en kommunal webbplats på det sätt vi tänker oss.

Livssituationer på nivå 2

Huvudmenyn är tänkt att vara en relativt traditionell ämnesmeny som utgår från ett brett verksamhetsområde, exempelvis förskola och skola. När man sedan vill hitta service under förskola och skola så har vi grupperat all service i fyra kategorier som är livssituationer du kan befinna dig i som kommuninvånare. För just förskola och skola handlar det om att du har småbarn, att du har skolbarn, att du är ungdom eller att du är vuxen som vill fortbilda sig. Under respektive livssituation finns länkar till service för den livssituationen. För skolbarn handlar det bland annat om grundskola, fritidshem och modersmålsundervisning. Tanken är att besökaren på nivå 2 ska få en överblick över all service som finns för verksamhetsområdet och att servicen sedan presenteras på nivå 3.

Livssituationer på startsidan

Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns vissa livssituationer som skär igenom alla ämnesingångar på webbplatsen. Om du har en barnfamilj kan du exempelvis både vara intresserad av skolor, föräldrautbildning och bibliotek. I den ordinarie strukturen ligger dessa under tre olika ämnesingångar. Dels löser vi detta genom att jobba med relaterade länkar mellan olika ämnen, dels tror vi det finns en poäng att lyfta fram genvägar för vissa vanliga livssituationer på startsidan. Vi har avgränsat dessa livssituationer till fyra stycken: ny i kommunen, barnfamilj, funktionsnedsättning och äldre. När man väljer något av dessa alternativ på startsidan får man genvägar från alla sektioner på webbplatsen samlade för just den livssituationen. Så här ser en skiss ut med grafisk form (utan länkar):

Livssituationer på startsidan för nya enkoping.se

Grunden i innehållsstrategin

Tanken med dessa livssituationer är inte enbart att göra webbplatsens innehåll enklare att överblicka. Tanken är också att vi på ett helt annat sätt kan målgruppsanpassa texter, bilder och funktioner på olika delar av webbplatsen utifrån livssituationerna. Det vi snabbt har insett då är att vi förmodligen måste jobba mycket mer med samhällsrådgivning, då besökarna efterfrågar service som inte organiseras av kommunen som organisation utan av landstinget, myndigheter eller någon annan samhällsaktör. Vi tror att det kan finnas en poäng att kommunen erbjuder servicen att länka dessa besökare vidare till rätt aktör.

2 reaktion på “Livssituationer i fokus på nya enkoping.se

 1. Maria Sogenfors

  Hej!

  Intressant att ni tänker likadant som vi har gjort på Norrtälje kommun. VI kallar det för målgrupper, men tanken är den samma som i era livssituationer. Själva idén och tanken är god, men när vi tittar på vår statistik så är det ganska få av våra besökare som använder dessa ingångar. Vi kommer inom kort genomföra en del användarundersökningar där vi hoppas att vi ska få reda på varför de inte används. En annan utmaning är det redaktionella arbetet att bestämma vad som ska tillhöra vilken målgrupp. Det är ofta svårt att skriva helt målgruppsanpassat eftersom en typ av information kan rikta sig till flera målgrupper. Bibliotek är ett bra exempel på en sådan del. Även hantering av bygglov som riktar sig till både företagare och privata fastighetsägare. Ofta finns det inte resurser till att skapa flera varianter av samma information, riktad till olika målgrupper, utan de behöver samsas om samma. Hur har ni planerat att hantera det framöver? Hur ser den framtida webbredaktionen ut för att få in rätt innehåll till varje livssituation?

  Svara
  1. Pontus Vinderos Inläggsförfattare

   Tack för kommentaren. Vi har inte ännu definierat exakt hur redaktörsorganisationen ska se ut. Vi drar igång ett innehållsprojekt i februari efter vi lanserat vårt nya intranät.

   När det gäller just bygglov så har jag en tydlig idé om att det bör finnas två versioner. På vår företagswebb ska det finnas information till byggherrar och liknande, medan vanliga enkoping.se har information till privatpersoner som ska bygga verandor och så vidare. Om vi lyckas med den ambitionen återstår att se. Som du skriver är det ytterst en resursfråga.

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *