Så ska vi dela in innehållet på nya enkoping.se

Nu har vi spikat en struktur för hur innehållet ska delas in på kommunens nya webbplats. Den nya indelningen bygger på de tester vi gjort av olika strukturer och de strategiska mål vi har med webbplatsen.

Toppnivån är en grovsortering

Huvudwebbplatsen riktar sig till kommuninvånare i rollen som privatperson. Fokus i innehållet kommer att vara service och ansökningar, men för att det lätt ska gå att hitta så delas innehållet upp efter ämne. Det var så folk helst ville hitta. Vi eftersträvar så få val som möjligt i toppmenyn så att man kan gallra bort det man som besökare inte är intresserad av. Vår utgångspunkt är denna indelning:

 • Förskola och skola.
 • Sport och fritid.
 • Bostäder och trafik.
 • Omsorg och stöd.
 • Om kommunen Kommun och politik.

De fyra första ämnena kommer att vara målgruppsanpassade till privatpersoner som söker service inom det ämnesområdet. All information som berör hur kommunen som helhet fungerar kommer att ligga under sektionen ”Kommun och politik”. Testpersonerna i den öppna kortsorteringsövningen ville ha all kommuninformation samlat.

Miniwebbplatser för kommunexterna målgrupper

Vi har identifierat viktiga externa målgrupper som ofta inte är kommuninvånare, men som är viktiga användare av webbplatsen. Ofta hänger dessa ihop med grupper som är viktiga i marknadsföringen av Enköpings kommun. Deras behov tror vi bäst att vi löser genom särskilda miniwebbplatser som är skräddarsydda till just deras behov. Vi kommer att ha tre miniwebbplatser:

 • Upplev Enköping.
 • Jobba hos oss.
 • Företagare.

Nivå 2 med fokus på livssituationer

För att göra det enklare att hitta bland all service kommunen erbjuder tror vi att livssituation är något man bör utgå ifrån. Vi befinner oss i olika stadier i livet och kan behöva hjälp av många olika delar av kommunens organisation. En livssituation är också enklare och snabbare att begripa än en verksamhetstyp.

Det vi såg i testerna var att man inte ville ha så många olika val på nivå 2 utan att allt som var relevant för det man sökte fanns grupperat. Vi siktar därför på att ha fyra olika livssituationer under respektive ingång i toppmenyn. För sektionen Förskola och skola tänker vi oss exempelvis följande livssituationer:

 • Småbarn – förälder till barn mellan 0–6 år. Letar bland annat efter förskola, föräldrautbildning och öppen förskola.
 • Skolbarn – förälder till barn mellan 7–12 år. Letar bland annat efter grundskola, skollov och skolskjuts.
 • Ungdom – unga (åldern 13–20 år) som själva är inne på webbplatsen. Letar bland annat efter gymnasium, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar.
 • Vuxen – person över 20 år som ska utbilda sig. Letar efter komvux, yrkeshögskola och andra utbildningsmöjligheter.

Strukturen ska samspela med interaktionsdesignen

Nästa steg är att skapa en bra interaktionsdesign som stödjer menystrukturen. Vi kommer både att jobba med traditionell navigering och olika typer av genvägar så att återkommande besökare snabbare kan hitta exempelvis ansökning för förskola eller bygglov. När skisserna är klara kommer vi att presentera dem här på bloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *