Etikettarkiv: Funka

Nu börjar vi testa informationsstrukturer

Det överlägset viktigaste sättet att hitta på en kommunal webbplats är menynavigationen. Att dela in en kommunal webbplats är mycket svårt, eftersom kommuner både spänner mellan många olika områden (från förskola till borgerlig begravning) och många nivåer (lagar » förtroendevalda » tjänstemän » verksamheter » invånare). Detta är ett problem som alla 290 kommuner brottas med.

Funkaboda

Genom åren har det vuxit fram en standard för hur man delar in kommunala webbplatser, den så kallade Funkaboda-strukturen som tagits fram av företaget Funka tillsammans med webbansvariga i deras kommunnätverk. Det är en ämnesindelad menystruktur som är testad och fungerar. Du känner säkerligen igen de olika alterantiven:

 • Utbildning och barnomsorg.
 • Omsorg och hjälp.
 • Uppleva och göra.
 • Bygga, bo och miljö.
 • Trafik och resor.
 • Näringsliv och arbete.
 • Kommun och politik.

På okänt territorium

Enköpings kommun har de senaste åren försökt införa menyindelningen Funkaboda. Utifrån strukturen har vi analyserat med Google Analytics vilka delar som är mest använda och vilka vägar besökarna tar. Detta tillsammans med intervjuer och egna reflektioner har lett fram till beslutet att försöka ta fram och testa en ny struktur för kommunens nya webbplats.

Den nya strukturen bygger på vilken uppgift besökaren kommer till webbplatsen för att lösa, snarare än vilket ämne som hen är intresserad av. Vi har också gjort avgränsningen att kommunens huvudwebbplats enbart ska rikta sig till privatpersoner som bor i kommunen. Andra målgrupper hanteras separat med egna miniwebbplatser (Upplev Enköping, Jobba hos oss, Företagare). Förslaget som vi jobbar med just nu bygger på följande fem huvudingångar på webbplatsen:

 • Service och ansökningar.
 • Regler och råd.
 • Evenemang och föreningsliv.
 • Organisation och politik.
 • Kontakt och öppettider.

Upp till bevis

Det är alltid vanskligt att testa nya lösningar. Det är säkrare att köra på det beprövade. Men vi vill ändå se om detta nya sätt att dela in webbplatsen fungerar bättre. Därför kommer vi att köra tester de närmaste veckorna för att se om den nya strukturen fungerar och hur den står sig mot Funkaboda-strukturen. Med data om riktig användning kan vi sedan fatta ett medvetet beslut om nya webbplatsens menyindelning.

Förarbete inför genomförandefasen

Inom kort kommer genomförandefasen att komma igång för projektet med att utveckla en ny webbplats för kommunen. Vi är i slutfasen på upphandlingen av den webbyrå som ska designa och bygga den nya webbplatsen. Under tiden har jag som projektledare och projektgruppen jobbat med en del förberedelser.

Effektkarta

I förstudien finns grunden för en effektkarta, alltså en karta över syfte, målgrupper, användningsmål och aktiviteter som krävs för att uppnå effekterna. Detta är en metod som kallas effektstyrning. Vi jobbar nu med att färdigställa hela effektkartan så att den är färdig när webbyrån ska börja jobba med att bryta ner det till en lista (backlog) över funktioner som ska designas och byggas.

Grundkoncept

Utifrån förstudien jobbar vi med att ta fram ett skal för hur webbplatsen ska fungera, så kallade wireframes. I detta ingår vilka menyval som ska finnas, hur navigationen ska fungera och var olika funktioner ska ligga i de övergripande sidmallarna. Vi har även börjat  testa vissa grejer genom kortsorteringsövningar för att verifiera att det fungerar som tänkt.

Konceptet avviker en hel del från hur kommunala webbplatser brukar se ut, därför är det viktigt att vi testar om folk förstår det. Vi planerar därför även att göra användningstest tillsammans med Funka då vi är med i deras kommunnätverk.

Grundkonceptet är just ett grundkoncept. Vi kommer att fortsätta testa det, slipa på detaljer och förbättra innan vi beslutar det färdiga upplägget. Detta kommer vi att göra tillsammans med webbyrån som får uppdraget. Vi jobbar iterativt, alltså genom förbättringar i flera cykler.

Personlig integritet

Vår ambition är att den nya webbplatsen ska vara privatlivsvänlig, det vill säga att du som besökare ska ha kontroll över data om ditt besök. Vi vill undvika att skicka data om ditt besök till Google, Facebook och andra stora företag, eftersom vi inte vet i vilket syfte de använder denna data. Samtidigt behöver vi själva kunna samla in anonymiserad webbstatistik för att jobba med kontinuerliga förbättringar av webbplatsen. Vi jobbar tillsammans med Amelia Andersdotter från Dataskydd.net för att säkerställa besökarnas personliga integritet.