Etikettarkiv: Informationsstruktur

Så ska vi dela in innehållet på nya enkoping.se

Nu har vi spikat en struktur för hur innehållet ska delas in på kommunens nya webbplats. Den nya indelningen bygger på de tester vi gjort av olika strukturer och de strategiska mål vi har med webbplatsen.

Toppnivån är en grovsortering

Huvudwebbplatsen riktar sig till kommuninvånare i rollen som privatperson. Fokus i innehållet kommer att vara service och ansökningar, men för att det lätt ska gå att hitta så delas innehållet upp efter ämne. Det var så folk helst ville hitta. Vi eftersträvar så få val som möjligt i toppmenyn så att man kan gallra bort det man som besökare inte är intresserad av. Vår utgångspunkt är denna indelning:

 • Förskola och skola.
 • Sport och fritid.
 • Bostäder och trafik.
 • Omsorg och stöd.
 • Om kommunen Kommun och politik.

De fyra första ämnena kommer att vara målgruppsanpassade till privatpersoner som söker service inom det ämnesområdet. All information som berör hur kommunen som helhet fungerar kommer att ligga under sektionen ”Kommun och politik”. Testpersonerna i den öppna kortsorteringsövningen ville ha all kommuninformation samlat.

Miniwebbplatser för kommunexterna målgrupper

Vi har identifierat viktiga externa målgrupper som ofta inte är kommuninvånare, men som är viktiga användare av webbplatsen. Ofta hänger dessa ihop med grupper som är viktiga i marknadsföringen av Enköpings kommun. Deras behov tror vi bäst att vi löser genom särskilda miniwebbplatser som är skräddarsydda till just deras behov. Vi kommer att ha tre miniwebbplatser:

 • Upplev Enköping.
 • Jobba hos oss.
 • Företagare.

Nivå 2 med fokus på livssituationer

För att göra det enklare att hitta bland all service kommunen erbjuder tror vi att livssituation är något man bör utgå ifrån. Vi befinner oss i olika stadier i livet och kan behöva hjälp av många olika delar av kommunens organisation. En livssituation är också enklare och snabbare att begripa än en verksamhetstyp.

Det vi såg i testerna var att man inte ville ha så många olika val på nivå 2 utan att allt som var relevant för det man sökte fanns grupperat. Vi siktar därför på att ha fyra olika livssituationer under respektive ingång i toppmenyn. För sektionen Förskola och skola tänker vi oss exempelvis följande livssituationer:

 • Småbarn – förälder till barn mellan 0–6 år. Letar bland annat efter förskola, föräldrautbildning och öppen förskola.
 • Skolbarn – förälder till barn mellan 7–12 år. Letar bland annat efter grundskola, skollov och skolskjuts.
 • Ungdom – unga (åldern 13–20 år) som själva är inne på webbplatsen. Letar bland annat efter gymnasium, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar.
 • Vuxen – person över 20 år som ska utbilda sig. Letar efter komvux, yrkeshögskola och andra utbildningsmöjligheter.

Strukturen ska samspela med interaktionsdesignen

Nästa steg är att skapa en bra interaktionsdesign som stödjer menystrukturen. Vi kommer både att jobba med traditionell navigering och olika typer av genvägar så att återkommande besökare snabbare kan hitta exempelvis ansökning för förskola eller bygglov. När skisserna är klara kommer vi att presentera dem här på bloggen.

Det blev lika i menytestet

Nu har vi utfört testerna på två alternativa sätt att dela in innehållet på nya enkoping.se. Det ena var den traditionella så kallade Funkaboda-strukturen och den andra var mitt förslag utifrån förstudien och webbanalys som du hittar i tidigare inlägg. Totalt testade drygt 100 personer strukturerna via ett digitalt verktyg. Uppgifterna handlade om att hitta hur man ansöker om förskola, regler om så kallade Attefallshus, kontaktuppgifter för simhallen, ett beslut från skolnämnden och hur man ansöker om försörjningsstöd. Tyvärr kunde vi inte peka ut en vinnare, utan båda strukturerna hade sina för- och nackdelar.

Funkaboda bäst på toppnivån

Det man direkt kan slå fast är att Funkabodas ämnesindelning på toppnivån är mycket tydligare än en struktur som utgår från vad man ska göra på webbplatsen redan i toppmenyn. Samtidigt fanns det kritik mot att benämningar i Funkabodastrukturen var för långa och att det var rörigt och svårt att hitta längre ner i strukturen. Grundkonceptet i Funkabodastrukturen kan dock bekräftas, det vill säga att man vill ha ämnesord som är enkla att förstå utan några förkunskaper.

Nya strukturen effektiv på lägre nivåer

Toppnivån på mitt förslag till struktur upplevdes som svår att förstå i toppnivån, men effektiv på lägre nivåer. Det gällde särskilt frågan om försörjningsstöd och skolnämndens beslut där min struktur fungerade bättre än Funkabodastrukturen. Med bättre menas att man hittade fram snabbare och att fler klarade uppgiften.

Intressant om politiska beslut

Vi frågade om en skolnedläggning i testerna och var man kan tänkas hitta sådan information. Jag som vet hur informationen brukar publiceras vet att sådan information ligger i protokoll från den aktuella nämnden (skolnämnden). Tyvärr verkar få testpersoner vara med på det tänket. I båda strukturerna var andel som misslyckades mycket hög. I Funkabodastrukturen var det ingen som lyckades hitta. En inte allt för vild gissning är att man går till ämnesingången för skola för att leta efter skolbeslut.

Vi siktar på ett tredje alternativ

Den nya strukturen löste tyvärr inte de problem vi ville lösa med den. Därför har våra konsulter HiQ fått i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på menystruktur och navigationstänk utifrån testresultatet. De har även kompletterat med ett nytt test, en helt öppen kortsorteringsövning. Fortsättning följer…

Nu börjar vi testa informationsstrukturer

Det överlägset viktigaste sättet att hitta på en kommunal webbplats är menynavigationen. Att dela in en kommunal webbplats är mycket svårt, eftersom kommuner både spänner mellan många olika områden (från förskola till borgerlig begravning) och många nivåer (lagar » förtroendevalda » tjänstemän » verksamheter » invånare). Detta är ett problem som alla 290 kommuner brottas med.

Funkaboda

Genom åren har det vuxit fram en standard för hur man delar in kommunala webbplatser, den så kallade Funkaboda-strukturen som tagits fram av företaget Funka tillsammans med webbansvariga i deras kommunnätverk. Det är en ämnesindelad menystruktur som är testad och fungerar. Du känner säkerligen igen de olika alterantiven:

 • Utbildning och barnomsorg.
 • Omsorg och hjälp.
 • Uppleva och göra.
 • Bygga, bo och miljö.
 • Trafik och resor.
 • Näringsliv och arbete.
 • Kommun och politik.

På okänt territorium

Enköpings kommun har de senaste åren försökt införa menyindelningen Funkaboda. Utifrån strukturen har vi analyserat med Google Analytics vilka delar som är mest använda och vilka vägar besökarna tar. Detta tillsammans med intervjuer och egna reflektioner har lett fram till beslutet att försöka ta fram och testa en ny struktur för kommunens nya webbplats.

Den nya strukturen bygger på vilken uppgift besökaren kommer till webbplatsen för att lösa, snarare än vilket ämne som hen är intresserad av. Vi har också gjort avgränsningen att kommunens huvudwebbplats enbart ska rikta sig till privatpersoner som bor i kommunen. Andra målgrupper hanteras separat med egna miniwebbplatser (Upplev Enköping, Jobba hos oss, Företagare). Förslaget som vi jobbar med just nu bygger på följande fem huvudingångar på webbplatsen:

 • Service och ansökningar.
 • Regler och råd.
 • Evenemang och föreningsliv.
 • Organisation och politik.
 • Kontakt och öppettider.

Upp till bevis

Det är alltid vanskligt att testa nya lösningar. Det är säkrare att köra på det beprövade. Men vi vill ändå se om detta nya sätt att dela in webbplatsen fungerar bättre. Därför kommer vi att köra tester de närmaste veckorna för att se om den nya strukturen fungerar och hur den står sig mot Funkaboda-strukturen. Med data om riktig användning kan vi sedan fatta ett medvetet beslut om nya webbplatsens menyindelning.