Etikettarkiv: Interaktionsdesign

Förändringar efter tester

Sedan nyår har vi kört en mängd tester på nya enkoping.se. Framför allt har vi testat på riktiga användare. Dels har tio kommuninvånare fått testa webbplatsen på plats i kommunhuset, dels har en person med synsvårigheter fått testa webbplatsen i sin hemmiljö. Det är framför allt navigationskonceptet och design som varit i fokus i testerna, både i desktop och mobilt. Efter testerna har vi gjort en rad förändringar på nya enkoping.se.

Just för dig har tagits bort på startsidan

Just för dig var en samling genvägar för livssituationer som skär genom hela sajtens struktur, exempelvis barnfamilj och äldre. Våra tester visade dels att folk inte såg den funktionen på startsidan, dels att man inte förstod att man kunde växla mellan olika målgrupper (det var en fliklayout). Dessutom fanns det problem med koden utifrån teknisk tillgänglighet. Därför tog vi bort hela funktionen.

Mobila menyn blir återigen gömd

En idé jag hade från början av projektet var att många mobila användare så snabbt som möjligt vill hitta menyn på startsidan. Därför testade vi att låta menyn vara expanderad på startsidan för mobila användare. I testerna visade det sig dock att detta gjorde testpersonerna förvirrade över vilken sida de besökte på webbplatsen, särskilt när de backade från en annan sida.  För att göra det tydligare vilken sida besökaren är på så låter vi mobila menyn vara infälld på startsidan. Det är just för sådana här saker man behöver göra tester. Man ser att saker inte är så självklara i verkligheten som vid ritbordet.

Mindre fokus på bilder

Ett hinder för många besökare i testerna var våra toppbilder som tar ganska stort utrymme i höjdled. Störst problem var detta på våra standardsidor där man förväntas hitta sajtens innehåll. Exempel på en standardsida är exempelvis sidan som presenterar förskola eller hyresbostäder. I den ursprungliga sidlayouten låg bilden i mitten på sidan, men detta ställde till problem då testpersonerna trodde sidan tog slut vid bilden och således slutade scrolla. Efter diskussion med redaktörerna har vi valt att helt ta bort toppbilden på innehållssidor. Dels handlar det om att låta innehållet komma i fokus, dels om att vi inte skulle mäkta med att få fram 100 bra foton till lanseringen. Vi hade även problem med toppbilden på navigeringssidan (exempelvis förskola och skola). Där nöjde vi oss med att drar ner på höjden, så att desktopbesökarna ser navigeringselement då sidan laddas. Vi testade även denna nya höjd på bilderna och det ledde till ett positivt resultat: testpersonerna förstod då enklare att man kunde scrolla för att hitta fler navigeringslänkar.

Brödsmulor i sidfoten

När vi testade på mobila användare så framgick det snabbt att det var viktigt att sidhuvudet var så rent som möjligt. Brödsmulorna tog exempelvis upp plats för viktigare saker på sidan. En tanke var att dölja brödsmulorna för mobila användare, men efter att läst på om hur få som verkligen använder brödsmulor så bestämde vi oss istället för att flytta ner brödsmulor för alla användare till sidfoten. Även om det är en okonventionell placering tror vi att det är vettigt att just i slutet av sidan ge besökaren en känsla av struktur och erbjuda en länk tillbaka till startsidan. I sidhuvudet finns ju redan en länk till startsidan via kommunens logotyp.

Nyhetsflöde tydligare på startsidan

En tanke från början var att göra sektionen kommun och politik lite avvikande från övriga navigationsämnen på webbplatsen. Under kommun och politik skulle det finnas ett traditionellt nyhetsflöde och annat navigationskoncept med klassisk vänstermeny. När vi testade såg vi dock flera problem med detta upplägg. Dels hade testpersonerna svårare att hitta saker under kommun och politik än under andra ingångar, dels förväntade man sig att hitta nyheter just på startsidan. Vi har därför lyft upp nyhetsflödet på startsidan samt bytt sidmallar under kommun och politik så att den sektionen följer samma konventioner som resten av webbplatsen.

Tydligare avsändare på underwebbar

Nya enkoping.se består av en huvudwebbplats för privatpersoner som vill hitta service. Sedan finns det särskilda sidowebbar för viktiga målgrupper (exempelvis företagare och turister) samt underwebbar för kundnära verksamheter (främst skolor). Sido- och underwebbar har helt egna menyer. I testerna visade det sig dock vara problem att förstå relationen mellan huvudwebben och dessa andra webbar. Bland annat kom sajtens namn och kommunens logotyp i konflikt med varandra. En förändring som ännu inte är genomförd, men som är på gång är ett helt nytt sidhuvud för sido- och underwebbar där kommunlogotypen byter plats med sajtens namn så att det blir tydligare för besökaren var de befinner sig. Sajtens namn ska lyftas fram tydligare så att besökaren exempelvis lättare kan komma tillbaka till startsidan för sido- eller underwebben. Mer om denna förändringar kommer här på bloggen när den är implementerad.

Lärorika användningstester

Nu har vi testat betaversionen av nya webben på riktiga användare. Testerna gjordes tidigare i veckan och vi testade på tio kommuninvånare. Testerna leddes av en användbarhetsexpert från vår webbyrå HiQ och gick ut på att testpersonen fick klicka sig fram utifrån olika scenarion, exempelvis att man ska ansöka om plats i förskolan. Vi testade både på vanlig dator (desktop) och mobil. Testresultaten gav en del att tänka på, bland annat hur vi ska hantera evenemang, hur vi byggt upp hitta service och hur vi visar att det finns innehåll man kan scrolla till. Resultaten kommer att användas som underlag för förbättringar. Nedan ser du testresultaten.

Generellt

Kontraster

 • Bra med starka kontraster på många ställen, men till exempel svart text på grå bakgrund kan vara svårläst (till exempel Vanliga frågor).

Lyssna

 • Testpersonen som använder Lyssna-funktionen har svårt att hitta den. Eventuellt kan ikon hjälpa.

Sök

 • Sökförslagen ger ofta bra hjälp till testpersonerna. Missas dock av en del personer.
 • En del irritation förekommer när man vill söka på nytt och det inte enkelt går att rensa tidigare sökning.

Evenemang

 • Man letar ofta relaterat till ämne, vanligast under Idrott och kultur.
 • Man hittar oftast till evenemang under Upplev Enköping till slut, men efter att ha leta runt ett tag.
 • Nästan alla testpersoner har svårt att förstå hur man filtrerar och visar evenemangen utifrån till exempel kategorier.

Hitta byggprojekt nya simhallen

 • Väldigt svårt att hitta där det finns idag längst ned under Kommun och politik. Många tänker att det borde finnas relaterat till ämnet Idrott och kultur eller i navigeringen under Kommun och politik.

Hitta protokoll från kommunfullmäktige

 • Här varierar det mellan testpersoner som letar under Kommunfullmäktige och Handlingar och arkiv.

Borgerlig vigsel

 • Svårt att hitta i navigeringen. Fungerar när man söker.

Desktop

Hitta och jämför service

 • Många missar filtreringen i vänsterkolumnen.
 • En del försöker söka i sökfältet men får inga relevanta träffar. Oklart vad man kan söka på.
 • Man förväntar sig att se samma träffar under karta som i listvyn.

Scroll

 • Stor bild mitt på ämnessidan gör att vissa testpersoner missar innehållet under.

Just för dig

 • Missas av många, men när de ser den är reaktionen positiv. Frågan är dock hur mycket den kommer användas i praktiken. Troligt man söker andra navigeringsvägar i första hand.
 • En del testpersoner missade att det fälldes ut innehåll under då det inte sätts i fokus.

Kontakt

 • De flesta hittar det när de scrollar ner på startsidan och påpekar att man är van att hitta det där.

Mobil

Menyn

 • De flesta navigerar direkt ner till ämnessidorna vilket fungerar bra i de flesta fall. Kan dock leda till att man missar innehåll på navigeringssidorna, till exempel Kommun och politik.
 • Att mobilen är utfälld i startläget verkar i vissa fall leda till att man missar innehållet på startsidan. (Skulle vart intressant att testa med infällt utgångsläge.)
 • Man har lättare att hitta genvägarna till underwebbarna i mobilmenyn.

Hitta och jämför service

 • Rubriken tar upp mycket plats och döljer innehållet nedan. En del personer börjar med att söka i sökrutan då det är det enda som syns.
 • Sökrutan är väldigt liten och rymmer inte långa ord.
 • När man scrollar ned hittar man filtreringen lättare än i desktop då den ligger ovanför listningen.
 • Mindre bilder skulle kunna tydliggöra resultatet.

Kontakt

 • Svårt att hitta i mobilen. Många vill hitta det direkt i menyn. (Hade det hjälpt om menyn varit infälld på startsidan?)

Livssituationer i fokus på nya enkoping.se

En av de största utmaningarna med en kommunal webbplats är att den spänner över så många olika typer av verksamheter. Ofta blir den naturliga lösningen på hur man ska sortera allt innehåll att lägga ut det utifrån den interna organisationen. Problemet med det är uppenbart – externa målgrupper vet inte hur kommunen är organiserad. Därför har de flesta kommunala sajter gått över till en ämnesindelning där besökaren hitta allt om ett visst ämne och sedan kan borra sig djupare i underliggande ämnen. Problemet med den typen av struktur tycker jag är att den blir djup och rörig på lägre nivåer, då ämnena inte tar hänsyn till vilken grupp besökare som läser. En företagare som ska bygga många nya fastigheter har helt andra informationsbehov än någon som vill hitta en hyreslägenhet. Vi tror att lösningen på detta är att snarare utgå från besökarens livssituation. Denna idé är på intet sätt ny. Försäkringskassan har exempelvis speciella ingångar för den som är förälder, för den som är sjuk, för den som har en funktionsnedsättning etc. Men jag tror inte att det gjorts på en kommunal webbplats på det sätt vi tänker oss.

Livssituationer på nivå 2

Huvudmenyn är tänkt att vara en relativt traditionell ämnesmeny som utgår från ett brett verksamhetsområde, exempelvis förskola och skola. När man sedan vill hitta service under förskola och skola så har vi grupperat all service i fyra kategorier som är livssituationer du kan befinna dig i som kommuninvånare. För just förskola och skola handlar det om att du har småbarn, att du har skolbarn, att du är ungdom eller att du är vuxen som vill fortbilda sig. Under respektive livssituation finns länkar till service för den livssituationen. För skolbarn handlar det bland annat om grundskola, fritidshem och modersmålsundervisning. Tanken är att besökaren på nivå 2 ska få en överblick över all service som finns för verksamhetsområdet och att servicen sedan presenteras på nivå 3.

Livssituationer på startsidan

Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns vissa livssituationer som skär igenom alla ämnesingångar på webbplatsen. Om du har en barnfamilj kan du exempelvis både vara intresserad av skolor, föräldrautbildning och bibliotek. I den ordinarie strukturen ligger dessa under tre olika ämnesingångar. Dels löser vi detta genom att jobba med relaterade länkar mellan olika ämnen, dels tror vi det finns en poäng att lyfta fram genvägar för vissa vanliga livssituationer på startsidan. Vi har avgränsat dessa livssituationer till fyra stycken: ny i kommunen, barnfamilj, funktionsnedsättning och äldre. När man väljer något av dessa alternativ på startsidan får man genvägar från alla sektioner på webbplatsen samlade för just den livssituationen. Så här ser en skiss ut med grafisk form (utan länkar):

Livssituationer på startsidan för nya enkoping.se

Grunden i innehållsstrategin

Tanken med dessa livssituationer är inte enbart att göra webbplatsens innehåll enklare att överblicka. Tanken är också att vi på ett helt annat sätt kan målgruppsanpassa texter, bilder och funktioner på olika delar av webbplatsen utifrån livssituationerna. Det vi snabbt har insett då är att vi förmodligen måste jobba mycket mer med samhällsrådgivning, då besökarna efterfrågar service som inte organiseras av kommunen som organisation utan av landstinget, myndigheter eller någon annan samhällsaktör. Vi tror att det kan finnas en poäng att kommunen erbjuder servicen att länka dessa besökare vidare till rätt aktör.

Första titten på nya enkoping.se

Skiss av enkoping.se på en bärbar dator. Bildmontage. Foto på dator: Cheon Fong Liew, CC BY-SA 2.0

Här ser ni en grafisk skiss på startsidan för nya enkoping.se på en bärbar dator. Observera att detta är just en skiss som kommer att förändras i vissa detaljer under arbetets gång. Den ger dock en god bild av hur den nya webbplatsen kommer att upplevas med en bärbar dator när man kommer till startsidan.

Nya startsidan handlar om balans

Vår nuvarande startsida har väldigt stort fokus på nyheter, vilket framför allt tilltalar besökare som är intresserade av kommun och politik. Nuvarande startsidan har också väldigt många länkar, upplevs som rörig och är grafiskt anonym. Med den nya startsidan vill vi hitta någonting som fungerar för alla grupper besökare och som tydligt leder besökaren vidare till rätt del av webbplatsen. Startsidan ska dessutom vara en god mix av funktion, känsla och innehåll, vilket vi tror att vår nya design representerar.

Primär och sekundär navigation

Huvudsyftet med webbplatsens startsida är att navigera djupare på sajten. I fokus finns dels en traditionell toppmeny med ämnen, dels knappar för viktiga funktioner som e-tjänster och blanketter. Sekundära ingångar ligger i den mörka bården längst upp på sidan. Där återfinns länkar till våra skräddarsydda målgruppswebbplatser för jobbsökare, företagare och turister. När man klickar på exempelvis jobba hos oss så kommer man till en särskild webb med egen navigation aktuell för just den målgruppen. Huvudmenyn för webbplatsen är den vita toppmenyn. Tanken är att den handlar om service till kommuninvånare i rollen som privatperson.

Bättre sökfunktion

Idag ligger sökfunktionen som en undersida på webbplatsen. Här är tanken att sökfunktionen ska finnas tydligt i sajtens sidhuvud och att sökrutan visas när man klickar på förstoringsglaset. Se exempelvis Stockholm stads webbplats för att se hur sökrutan är tänkt att fungera när man klickar på symbolen. Under projektet kommer vi jobba mycket med att sökfunktionen ska ge bra träffar för den som söker på sajten. Hur vi ska göra sökfunktionen bättre får jag återkomma om i ett särskilt blogginlägg.

Visuellt koncept

En viktig del är att visualisera Enköpings kommun med ett tydligt bildspråk. Bilder ska fånga ögonblick, signalera trygghet, visa människor, visa mångfald och kännas genuina för just Enköpings kommun. Vi har valt typsnittet Montserrat som rubriktypsnitt för nya webben då det skapar karaktär. Vi jobbar även med mycket färg i varma toner för att skapa mer liv i designen.

Det som kan vara värt att notera är att det parallellt med arbetet med ny webb pågår ett projekt på kommunen med att se över kommunens grafiska profil. Det innebär bland annat ett nytt typsnitt för brödtext och mellanrubriker, nya profilfärger och justerad logotyp. Vi kommer att lyfta in den nya grafiska profilen i designen av nya webben successivt under arbetets gång.

Språk och utökad tillgänglighet

På startsidan ligger språk och lyssnafunktion till höger i den mörka bården. Om man väljer exempelvis finska här så kommer man till startsidan för de finska sidorna. På undersidor kommer vi däremot att lägga språkval och utökad tillgänglighet på artikelnivå, så att man exempelvis länkas direkt till motsvarande sida på ett annat språk.

Genvägar

Skissen ovan visar bara hur startsidan ser ut innan man har börjat scrolla. Längre ner på startsidan kommer vi att lyfta fram genvägar till välbesökt innehåll på webbplatsen övergripande och för särskilda grupper. Så här ser det ut när vi lyfter fram webbplatsens mest besökta innehåll:

Genvägar på startsidan på nya enkoping.se

Aktuellt innehåll

Längre ner på startsidan finns tydliga kontaktvägar då det är efterfrågat av besökarna. Sedan visar vi upp innehåll som finns på webbplatsen, närmare bestämt utvalda nyheter och evenemang. Så här ser det ut när vi presenterar tre utvalda nyheter på startsidan:

Nyheter på startsidan på nya enkoping.se