Etikettarkiv: Webbanalys

En vecka med nya enkoping.se

Förra veckan lanserade vi nya enkoping.se. Nu har det gått drygt en vecka och det kan vara lite kul att se hur den nya webbplatsen används. Ännu ligger gamla adresser kvar i Googles index, så trafiksiffrorna är inte helt korrekta ännu. Men trots det kan det vara lite intressant att kika på hur olika sidor fungerar.

Startsidan på enkoping.se

På startsidan har beteendet sett ut så här den första veckan:

 1. Till interna sidor, 46 %
 2. Lämnade sajten, 34 %
 3. Till externa sidor, 13 %
 4. Använde sajtens sökfunktion, 7 %

De vanligaste interna sidorna var:

 1. Förskola och skola, 14 %
 2. Fritid och kultur, 11 %
 3. Bo, trafik och miljö, 10 %
 4. Hitta verksamheter, 9 %
 5. E-tjänster och blanketter, 6 %

Det vanligaste externa sidorna var:

 1. Evenemanget nationaldagsfirande på Upplev Enköping, 51 %
 2. Vår jobbsajt, 19 %
 3. Upplev Enköping, 18 %
 4. Vår företagarsajt, 6 %
 5. Enköping växer, 6 %

Det var ungefär lika många klick på förskola och skola som för alla sidowebbar (Jobb, upplev, företagare och växer) tillsammans.

De vanligaste sökningarna gällde nationaldagsfirandet och studentfirandet. Som vanligt låg även Komin i topp, alltså vårt intranät.

Navigationssidor

Om man kikar på navigationssidan för förskola och skola så finns ett väldigt tydligt beteende:

 1. Till interna sidor, 89 %
 2. Lämnade sajten, 5 %
 3. Använde sajtens sökfunktion, 4 %
 4. Externa sidor, 2 %

Här ser vi alltså att en överväldigande majoritet navigerar vidare från sidan till en annan intern sida, vilket ju är navigationssidans syfte. Men vad är det då besökarna navigerar till? För förskola och skola ser det ut så här:

 1. Grundskola, 33 %
 2. Förskola, 16 %
 3. Startsidan, 7 %
 4. Gymnasium, 6 %
 5. Fritidshem, 4 %

Övriga interna sidor motsvarar 34 % av alla klick. Här ser vi alltså att vissa sidor, eller limpor som vi kallar dem för internt, står för en mycket stor del av vad man vill hitta. De flesta (55 %) vill hitta förskola, grundskola eller gymnasium. Om man skulle vilja förenkla navigeringen kanske en idé vore att lyfta fram dessa val lite tydligare?

Innehållstyper

En annan sak som kan vara lite kul att kika på är vilken typ av innehåll rent allmänt som besökarna är mest inne och letar efter på webbplatsen. Piwik grupperar på ett fiffigt sätt allt innehåll så det är enkelt att jämföra mellan olika typer av innehåll. Om man ser på alla sajter så ser en fördelning ut så här under den här perioden:

 1. Underwebbar, 4 713 sidvisningar
 2. Hitta verksamheter, 3 082 sidvisningar
 3. Evenemang, 2 387 sidvisningar
 4. E-tjänster och blanketter, 1 742 sidvisningar
 5. Lediga jobb, 862 sidvisningar

När det gäller underwebbar så är det exempelvis de kommunala grundskolornas egna sajter som ligger under nya enkoping.se. När det gäller hitta verksamheter så är det webbplatsens sökgränssnitt för att visa olika typer av verksamheter, exempelvis alla grundskolor i kommunen.

Några slutsatser

Generellt gäller det som vi sett överlag när det gäller kommunens kommunikation: de flesta är mest intresserade av det praktiska som berör dem i deras vardag. Här sticker grundskolorna och evenemangen ut under denna period. Nationaldagsfirande och skolavslutningar kan säkerligen ha spelat in, vilket trycker på vikten av att anpassa webbplatsen löpande utifrån vad som händer i kommunen.

Ända in i kaklet med nya enkoping.se

Det har inte varit många uppdateringar här på utvecklingsbloggen den senaste tiden. Anledningen är att vi jobbat på i kommunen för fullt med att göra den nya webben färdig för lansering. Det har varit allt från tekniska saker som behöver lösas till innehåll som måste tas fram och publiceras.

En sak vi jobbat med är kvalitetssäkring. Vi har försökt granska de viktigaste sidorna utifrån ett antal olika kvalitetskriterier. Dessa ser du nedan.

Begriplig text på våra standardsidor

Standardsidor, eller limpor som de har kommit att kallas, är där vi presenterar olika typer av service. Vi skriver klarspråk i kommunen. Målsättningen på standardsidorna har varit att en mellanstadieelev ska förstå ingress, den inledande brödtexten och de tre vanligaste frågorna.

Förutsägbara länkar

Naturligtvis ska alla länkar på webbplatsen fungera. Dessutom ska alla länkar till webbsidor öppnas i samma fönster medan dokument alltid ska öppnas i nytt fönster. Vi följer alltså de rekommendationer som finns i Vägledning för webbutveckling riktlinje 97, vilket var en stor omställning för redaktörerna som är vana att öppna externa länkar i nytt fönster. Naturligtvis ska alla länkar även ha begripliga länktexter. Detta är bra både för användbarheten, tillgängligheten och sökmotoroptimeringen.

Bilder vi har rätt att använda

Alla bilder ska följa kommunens bildmanér som är bestämt i kommunens grafiska profil. Dessutom ska vi ha rätt enligt upphovsrätten att publicera bilden och fotograf ska stå utskriven på webbsidan i anslutning till bilden. Naturligtvis ska bilder vara webbanpassade och komprimerade.

Det responsiva synsättet

När man sitter vid en dator med upplösningen 1680×1050 är det lätt att glömma hur webbplatsen ser ut i olika mobila enheter. Vi kör flytande layout (fluid grid) med fyra brytpunkter på huvudwebben. För att säkerställa att allt lirar för alla besökare har det varit en del testande med olika upplösningar. Här finns det säkert en hel del kvar att göra, men överlag fungerar den nya sajten bra för mobila enheter tycker jag.

Lägga in tidigare adresser

Viktiga sidor får inte ge 404, sidan inte funnen, när vi lanserar. Därför ser vi till att lägga in 301 redirect på viktiga tidigare adresser. Alla adresser till genomgångssidor och välbesökta målsidor från gamla webbplatsen ska skicka besökaren vidare till rätt undersida på nya webbplatsen när vi lanserar. Dessutom ska kortadresser (alias) från gamla webbplatsen fungera på den nya webbplatsen.

Fungerande webbanalysverktyg och sök

Vårt webbanalysverktyg Piwik ska vara installerat på alla webbplatser. Det är redan igång på huvudwebben, men inte på alla sajter.

Det är även viktigt att skruva på den interna sökfunktionen som bygger på Apache Solr. Det är högst troligt att många kommer testa webbplatsens nya sökfunktion när sajten lanseras. Det är därför viktigt att den ger bra träffar direkt. Man har aldrig en andra chans till ett första intryck. Synonymer, prioriterade träffar och indexeringen är några saker som måste fungera.

Förstudie ny webb klar

Tidigare denna vecka besökte jag kommunstyrelsens arbetsutskott och presenterade förstudien om ny extern webb för kommunen. I förstudien har jag undersökt användarnas behov, önskad verksamhetsnytta och tekniken för kommunens webb. I förstudien finns även förslag på en ny webbstrategi för kommunen och idé om ett utvecklingsprojekt 2015. Observera att det i dagsläget inte finns något beslut om projektet och strategin, detta är mitt förslag utifrån den fakta jag samlat på mig under arbetet med förstudien.

Sammanfattning

Denna förstudie ska ge beslutsfattare i Enköpings kommun ett beslutsunderlag om en webbstrategi och ett lösningsförslag för en framtida webbnärvaro i ett nytt webbpubliceringssystem. Förstudien är även ett äskande om webbutvecklingsbudget för 2015.

I snitt har kommunens webbplats 6 500 unika besökare per vecka. Kommunens webbplats används av många olika besökare med helt olika behov. Utifrån webbstatistiken kan vi se storleken på grupperna. Dels finns helt externa besöksgrupper: elever och deras föräldrar (12 procent), idrottsutövare (8 procent), husägare (7 procent), nöjesbesökare (7 procent), behövande och deras närstående (4 procent), biblioteksbesökare (4 procent), bostadssökare (2 procent) och resenärer (1 procent). Dels finns besöksgrupper som har närmare kontakt med kommunen: jobbsökande (6 procent), politiskt intresserade (4 procent), företagare (2 procent) och föreningsaktiva (1 procent). Anställda på kommunen är en stor besöksgrupp (cirka 15 procent av den totala trafiken), men dessa är inte medräknade i förstudiens övriga siffror.

Kommunen har flera övergripande måldokument, allt från vision, värdegrund, platsvarumärke, arbetsgivarvarumärke, strategiska mål till kommunikationspolicy och grafisk profil. Vi har även ett antal myndighetsuppdrag som vi måste ta hänsyn till: kontakt, krisinformation, tillsyn och information på finska. Kommunens avdelningschefer prioriterar den önskade verksamhetsnyttan olika, då avdelningarna har olika uppdrag. Majoriteten av avdelningscheferna är missnöjda med hur dagens webbplats bidrar till verksamhetsnytta.

Webbplatsens teknik är föråldrad i förhållande till besökarnas teknik. Framför allt så använder våra besökare mobiler och surfplattor som webbplatsen inte är anpassad för. Vårt nuvarande webbpubliceringssystem Swwwing 3000 infördes 2003 och är idag såväl omodernt som instabilt. Vi bör byta till det modernare webbpubliceringssystemet SiteVision tack vare den låga totala ägandekostnaden, enkelheten för redaktörer och stödet för att kvalitetssäkra tillgängligheten.

Kommunens framtida webbstrategi bör vara att göra det enklare för externa besökare att hitta och ta del av kommunens service med hjälp av webben som verktyg. Webbstrategin består av tre nivåer:

 • Kommunens centrala webbplats – lätt för invånare att hitta service.
 • Sidowebbplatser – skräddarsytt för strategiskt viktiga grupper.
 • Underwebbplatser – tillgodose specifika behov.

Behoven kan sammanfattas med denna förenklade effektkarta:

Effektkarta för ny webb Enköpings kommun

Förslag till beslut:

 • Webbstrategin antas.
 • Vi ersätter Swwwing 3000 med webbpubliceringsverktyget SiteVision.
 • Vi öronmärker 1 miljon kronor för utveckling av en ny webbplats i SiteVision under 2015.
 • Vi frigör arbetstid för migreringsarbete under 2015.
 • Vi öronmärker 60 000 kr för licens- och utvecklingkostnader för SiteVision årligen från 2016 och framåt.

Ladda ner

Du kan ladda ner hela förstudien på 61 sidor för mer information än vad som ges i sammanfattningen. Där hittar du även bilagorna med metod, källor och designprototyp.

Förstudie ny webb för Enköpings kommun (pdf, 3,5 MB)

Besökarna vill hitta sin verksamhet

Kommunala webbplatser täcker många olika ämnen, från förskola till äldreomsorg. Kommunala webbar innehåller även många olika typer av innehåll, som lediga jobb, politiska protokoll, informationstexter m.m. Detta är ett problem ur ett användbarhetsperspektiv, eftersom det blir svårare att hitta ju fler olika innehåll som ska samsas i navigation, sidmallar och sök. Webbplatser som är enkla att använda fokuserar på en typ av innehåll, även om det finns sekundära innehållstyper.

Statistiken säger att verksamheter är i topp

Webbplatsen för Enköpings kommun innehåller lite gott och blandat. I dagsläget tycker jag att det saknas en prioritering i designen över vilket innehåll som är prioriterat. Därför har jag börjat undersöka vilket innehåll som borde vara mest prioriterat. Efter att ha studerat användningen av Enköpings kommuns webbplats under ett halvår, så är min slutsats att det primära beteendet på webbplatsen är att hitta olika kommunala verksamheter som ger service till kommuninvånarna.

 • Några av webbplatsens mest besökta sidor är kommunala verksamheter: skolor, förskolor, bibliotek och olika idrottsanläggningar som Idrottshuset, simhallen och ishallen.
 • Den vanligaste vägen att navigera från startsidan är via ett ämne (Utbildning och barnomsorg) till en kategori av verksamheter (Grundskola) för att sedan välja en verksamhet (Bergvretenskolan).
 • De vanligaste sidorna besökarna kommer in på direkt från sökmotorer är olika typer av verksamheter: bibliotek, Idrottshusets öppettider, ishallen, Idrottshuset, Örsundsbroskolan.

Test med hitta verksamhet

De senaste veckorna har jag testat en ny sektion på Enköpings kommuns webbplats som heter Hitta verksamheter som ligger på startsidan och finns länkad i sidhuvudet. Inspirationen kommer från Karlstad och Stockholm som båda har liknande typer av ingångar som kallas hitta och jämför service.

Det man kan se är att besökarna förvisso använder dessa nya genvägar, men att beteendet hitta via ett ämne i huvudmenyn fortfarande är mycket starkare. Exempelvis använder en av tio den nya genvägen för att hitta grundskolor från startsidan, medan resten fortfarande använder ämnet Utbildning och barnomsorg. Även om det finns en genväg till grundskolor på startsidan, så använder besökarna alltså huvudmenyns ämne för att sedan välja grundskolor.

Själva ingången Hitta verksamhet i sidhuvudet har haft cirka 90 unika besökare per vecka. Detta är mer än flera av länkarna i sidhuvudet, exempelvis A-Ö (70), E-tjänster (70), Blanketter (40), English (30) och Press (20). Däremot så är det inte mer än Kontakt (210) eller Sök (210). För en helt ny länk i sidhuvudet tycker jag det är ganska bra att bli tredje mest använda.

Vilka verksamheter är det då besökarna vill hitta? I vår webbstatistik går det att se vilka sidor folk väljer att gå till från sidan Hitta verksamheter. Under de senaste veckorna har de fem vanligaste varit:

 1. Ishallen
 2. Förvaltningarna
 3. Socialtjänsten
 4. Idrottshuset
 5. Simhallen

Vad innebär detta?

Dessa insikter är en del av kommunens pågående förstudie om en ny webbplats och kommer inte direkt att påverka den nuvarande webbplatsens utformning. Istället kommer insikterna användas då kommunen designar en helt ny webbplats i framtiden.

Naturligtvis är det inte bara verksamheter besökare försöker hitta. Det är även vanligt att besökare vill hitta bland annat lediga jobb, kontaktuppgifter och tillstånd som bygglov. Men ur ett designperspektiv så tror jag att det vore vettigt att utgå från hypotesen att kommunala webbplatser primärt är till för att hitta olika verksamheter i kommunen. De insikter jag tar med mig till förstudien är framför allt följande:

 • Navigationskonceptet bör främst lösa uppgiften att hitta verksamheter.
 • Huvudnavigationen ska vara en liggande toppmeny och stående vänstermeny, då besökarna förstår och använder den typen av navigation.
 • Ämnesindelningen används för att göra en första grovsortering på verksamheter. De ämnen som fungerar bäst utifrån detta beteende är Utbildning och barnomsorg, Uppleva och göra respektive Omsorg och hjälp.
 • Genomgångssidor bör fokusera på att filtrera inom olika verksamhetskategorier, exempelvis grundskolor, idrottsanläggningar eller återvinningscentraler.
 • Fokus i innehållsarbetet bör flyttas från webbplatsens startsida till verksamhetens startsida. Idag lägger vi stor vikt internt vid vad som syns på webbplatsens startsida, medan besökarna främst ser ”sin” verksamhets startsida som alltför ofta tyvärr inte är uppdaterad.
 • Innehåll som gäller en specifik verksamhet måste presenteras under respektive verksamhets del av webbplatsen, då besökarna annars riskerar att missa innehållet. Det räcker med andra ord inte att lägga en nyhet om en verksamhet på startsidan. Detsamma gäller generell information som är gemensam för flera verksamheter. Många gånger kommer besökarna direkt till verksamhetens del på webbplatsen, och missar således nyheter på startsidan och generell information högre upp i strukturen.